Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022
9.2 C
Athens

Πανδημία: Με αλλαγές η άδεια ειδικού σκοπού για γονείς – εργαζόμενους

Η άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους – γονείς, των οποίων τα παιδιά νόσησαν από κορωνοϊό, θα εφαρμοστεί εκ νέου, με αλλαγές και αναδρομική ισχύ. Σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, θα προβλέπεται η μείωση, από 14 που ήταν αρχικά, σε 5, των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού για τον ιδιωτικό τομέα, λόγω της αλλαγής των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Βέβαια, η άδεια ειδικού σκοπού θα εξακολουθεί να χορηγείται για όλο το διάστημα που θα διαρκεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα των εργαζόμενων γονέων.

Υπενθυμίζεται ότι δύο είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού:

α) Οι εργαζόμενοι να είναι γονείς παιδιών τα οποία φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης όχι όμως και στο Λύκειο, είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των συγκεκριμένων παιδιών.

β) Να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε ημερών στην πενθήμερη (δηλαδή, να εργάζονται για περίπου τρεις μήνες στην επιχείρηση).

Επισημαίνεται ότι η άδεια είναι μετ’ αποδοχών. Το κόστος καλύπτεται κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος για κάθε τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού να κάνει και χρήση μιας ημέρας της κανονικής του αδείας. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι γονείς έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής τους άδειας, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούνται.

Στους όρους που ισχύουν για τη χορήγηση της άδεις, υπάρχει η προϋπόθεση τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση όμως που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους εργοδότες τους (ή στον κοινό τους εργοδότη), ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της  άδειας ειδικού σκοπού ή αν προτίθενται να την «μοιραστούν».

Σε περίπτωση διαζυγίου, ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού (εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά οι γονείς με κοινή υπεύθυνη δήλωσή τους). Αν εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η φροντίδα ατόμων με αναπηρία

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό «μοντέλο» άδειας τριών ημερών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας. Το μοντέλο αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι γονείς έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής τους άδειας, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ