Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
36.4 C
Athens

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εικονίδιο
Γ.Λ.Κ. 13725/0092 [26-01-2011]

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 17 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01-01-2011, την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες.