Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
15.8 C
Athens

Ο ΕΦΚΑ ετοιμάζει λίστα με μεγαλοφειλέτες για χρέη πάνω από 150.000 ευρώ – Κίνδυνος κατασχέσεων

Κυνηγητό ξεκινάει άμεσα το ΚΕΑΟ σε περισσότερους από 33.000 μεγαλοφειλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας, αφού το περιθώριο των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να επικαιροποιήσουν τις σχετικές λίστες είναι μέχρι τις 4 Αυγούστου. Εν συνεχεία, από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των μεγαλοφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), σε μια ακόμα προσπάθεια να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση, για να εισπραχθούν τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την «ειδική» κατηγορία οφειλετών, το συνολικό χρέος υπερβαίνει τα 19,6 δισ. ευρώ.

Εάν συνυπολογιστεί ότι συνολικά, το χρέος προς το ΚΕΑΟ, σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεσή του, ανέρχεται στα 45,9 δισ. ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι το 42,7% της οφειλής προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχει συσσωρευτεί στους μεγαλοφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ έκαστος.

Βέβαια, η είσπραξη των ανωτέρω ποσών αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Όπως παραδέχεται και το ΚΕΑΟ, μεγάλο μέρος των χρεών που καταγράφονται σχεδόν σε κάθε έκθεσή του, είναι ανείσπρακτα. Ο λόγος είναι ότι προέρχονται από εταιρίες που έχουν κλείσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρέη είναι τόσο παλιά, που δεν είναι εφικτό στην πράξη να βρεθούν οι πραγματικοί οφειλέτες και να αναζητηθούν τα οφειλόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Άλλωστε η εκκαθάριση του σχετικού μητρώου, για να μπορούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών να εστιάζουν σε χρέη που μπορούν να εισπραχθούν, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της τρέχουσας χρονιάς, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, στον ΕΦΚΑ ετοιμάζονται για τη δημοσιοποίηση της σχετικής λίστας, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για χρέη που πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν χαρακτηριστεί ως ανείσπρακτα. Η λίστα αφορά σε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή, η οποία υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Ειδικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, οι καταστάσεις θα πρέπει να επικαιροποιηθούν έως τις 4 Αυγούστου, το αργότερο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έπρεπε το αργότερο έως τις 21 Ιουλίου, να είχαν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις, αλλά και να είχαν ολοκληρώσει κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση κάποιου οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης.

Εξαιρούνται οι εξής οφειλές:

  • Όσες έχουν υπαχθεί σε κάποια από τις ρυθμίσεις που είναι ενεργές και οι οφειλέτες τηρούν τους όρους της, δηλαδή καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις εμπρόθεσμα, αλλά και τις τρέχουσες οφειλές που ανακύπτουν.
  • Όσες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διάταξη, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου, ή εκ του νόμου.
  • Όσες έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Όσες ανήκουν σε οφειλέτες που είναι ανήλικοι ή έχουν αποβιώσει.
  • Όσες προέρχονται από νομικά πρόσωπα του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κατηγορία χρεών

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν το πλήθος των οφειλετών, αλλά και το εύρος της οφειλής, ανά ξεχωριστή κατηγορία. Έτσι, από την α’ τριμηνιαία έκθεση προκύπτει ότι έως τα τέλη του περασμένου Μαρτίου:

  • Υπήρχαν 12.703 οφειλέτες με χρέος από 150.000 έως 200.000 ευρώ. Το συνολικό χρέος τους φτάνει τα 2,17 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 1,39 δισ. ευρώ αποτελούν κύρια οφειλή, ενώ τα υπόλοιπα 782.535.291 ευρώ, έχουν προκύψει από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις.
  • Ο μεγαλύτερος αριθμός μεγαλοφειλετών (14.066 άτομα), χρωστάει ποσά από 200.000 έως 500.000 ευρώ. Το συνολικό χρέος αυτής της κατηγορίας ανέρχεται στα 4,09 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,25 δισ. ευρώ είναι κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 1,84 δισ. ευρώ προκύπτουν από προσαυξήσεις, πρόστιμα και πρόσθετα τέλη.
  • Οι οφειλέτες με χρέος από 500.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ ανέρχονται σε 3.715 περιπτώσεις. Συνολικά, το χρέος αυτής της κατηγορίας υπερβαίνει τα 2,55 δισ. ευρώ, με τα 1,3 δισ. ευρώ να είναι κύρια οφειλή και τα 1,25 δισ. ευρώ να αποτελούν οφειλή που προέρχεται από πρόστιμα, πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.
  • Το μεγαλύτερο ύψος χρέους από τους μεγαλοφειλέτες, το έχουν και με διαφορά, 2.539 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ έκαστος. Συνολικά, αυτή η κατηγορία οφειλετών, έχει δημιουργήσει χρέος που ανέρχεται στα 10,85 δισ. ευρώ. Τα 5,11δις. ευρώ λογίζονται ως κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 5,73 δισ. ευρώ θεωρούνται  πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Το ΚΕΑΟ προγραμματίζει εντός του τρέχοντος έτους να αποστείλει τουλάχιστον 100.000 ατομικές ειδοποιήσεις,  σε οφειλέτες με χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εννοείται ότι οι μεγαλοφειλέτες θα βρεθούν στην «πρώτη γραμμή» αποστολής τέτοιων ειδοποιητηρίων. Βάσει νόμου, όσοι παραλάβουν μια σχετική ατομική ειδοποίηση, έχουν περιθώριο το πολύ 20 μέρες, για να καλύψουν το σύνολο του χρέους τους είτε με εφάπαξ καταβολή είτε με ένταξή του σε κάποια από τις ενεργές ρυθμίσεις που υπάρχουν, με αντίστοιχη καταβολή των μηνιαίων δόσεων. Διαφορετικά ξεκινούν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, που σημαίνει κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμα και πλειστηριασμοί ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Ιουλίου, βρίσκονται σε ισχύ οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων (ενεργειακή και για χρέη της περιόδου Covid), καθώς και η αναβίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων. Εάν παρέλθει η ανωτέρω ημερομηνία και δεν δοθεί κάποια παράταση (όπως είναι το πιο πιθανό σενάριο), τότε οι οφειλέτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν μόνο την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για να αποφύγουν τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και για να εξοφλήσουν το χρέος τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ