Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
21.7 C
Athens

Απονομή συντάξεων με αφορολόγητη αμοιβή για δικηγόρους και λογιστές

Θα απονέμουν συντάξεις και θα λαμβάνουν ένα ποσό ως αποζημίωση. Το ποσό αυτό όμως θα είναι αφορολόγητο. Ο λόγος για τους δικηγόρους και τους λογιστές, που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο νέο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία και να περιοριστούν οι εκκρεμείς απονομές συντάξεων.

Το… αφορολόγητο της αμοιβής ορίζεται στην σχετική υπουργική απόφαση, που αναμένεται να λάβει έγκριση από το επόμενο ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, που θα συνεδριάσει πιθανότατα αύριο, Πέμπτη 8 Ιουλίου. Ακριβέστερα, οι «πιστοποιημένοι επαγγελματίες», όπως τους χαρακτηρίζει η υπουργική απόφαση, θα έχουν τη δυνατότητα την αποζημίωση που θα λάβουν για τη διεκπεραίωση μιας σχετικής υπόθεσης (πχ. σχέδιο προσωρινής ή οριστικής απόφασης σύνταξης, κύριας ή επικουρικής), να την καταχωρίσουν ως έσοδο στο σχετικό βιβλίο εσόδων-εξόδων του επαγγελματία, που θα διατηρούν. Όμως η αποζημίωση δεν θα περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΦΠΑ. Θα δηλώνεται στο έντυπο Ε1 ως εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορών και δεν θα δηλώνεται στο έντυπο Ε3!

Στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, αναφέρονται αναλυτικά, τα ποσά που θα λαμβάνει ο κάθε πιστοποιημένος επαγγελματίας, δικηγόρος ή λογιστής, που θα ενταχθεί στη διαδικασία απονομής των συντάξεων. Αφού περάσει τη διαδικασία επιμόρφωσης και αποκτήσει την εξειδίκευση που είναι απαραίτητη, θα μπορεί να λαμβάνει φακέλους με εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και να τους επεξεργάζεται. Η αμοιβή του, ως αποζημίωση, επιμερίζεται σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις που θα μπορεί να απασχοληθεί και θα είναι η ακόλουθη:

α. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά ένα πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς. Με δεδομένο ότι η διαδικασία θα αφορά αιτήσεις που αφορούν το πρώην ΙΚΑ (ιδιωτικός τομέας – μισθωτοί), τον πρώην ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) και τον πρώην ΟΓΑ (αγρότες), είναι προφανές ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης θα αφορούν περισσότερους φορείς, του ενός. Υπενθυμίζεται ότι οι εκκρεμείς απονομές συντάξεων που αφορούν το Δημόσιο, έχουν εξαιρεθεί της διαδικασίας…

β. Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου επαγγελματία/ αίτηση για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

γ. Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 30 ευρώ.

δ. Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

ε. Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999: 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Στο ανώτατο επίπεδο, ένας φάκελος με εκκρεμή απονομή σύνταξης, μπορεί να κοστίσει έως 295 ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία απονομής σύνταξης

Αφού ο δικηγόρος ή ο λογιστής πάρουν από τον υποψήφιο συνταξιούχο το «πράσινο φως» για να προωθήσουν το φάκελο συνταξιοδότησής του, θα προχωρούν στη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Μόλις ετοιμαστεί η σχετική βεβαίωση, θα υποβάλλεται το σχέδιο που συνέταξε ο πιστοποιημένος επαγγελματίας στον e-ΕΦΚΑ. Οι υπάλληλοι του Φορέα θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν την αντιστοιχία ανάμεσα στην βεβαίωση ή στο σχέδιο και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Τότε ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλλει την αποζημίωση στον δικηγόρο ή στον λογιστή που διεκπεραίωσε την υπόθεση, ενώ παράλληλα θα προχωράει στην επίσημη έκδοση της σύνταξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει το δικαίωμα, εάν διαπιστώσει πρακτική αδυναμία, να δηλώσει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει το σχέδιο ή να συντάξει τη βεβαίωση που του έχει ανατεθεί. Τότε διακόπτει τη διαδικασία και παραδίδει αμελλητί στον ασφαλισμένο τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του, ενώ ενημερώνει σχετικά και τον e-ΕΦΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση, ο πιστοποιημένος επαγγελματίες, δεν δικαιούται αποζημίωσης.

«Στην αντεπίθεση» οι εργαζόμενοι του Φορέα

Την αντίδρασή τους, επί της «επίμαχης» υπουργικής απόφασης, προετοιμάζουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πρόκειται να υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ενάντια στην εν λόγω «κανονιστική πράξη», με την οποία θα ζητείται να μην εφαρμοστεί. Ο λόγος είναι ότι θεωρείται πως διαβάλλει βασικές προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης, όπως είναι ο δημόσιος χαρακτήρας έκδοσής της. Επίσης, είναι πιθανό οι εργαζόμενοι να προβούν και σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον αυτής της υπουργικής απόφασης, ώστε να καθυστερήσουν και άλλο την εφαρμογή της.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ