Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
17.8 C
Athens

Fast track μικρότερες συντάξεις θα εκδίδει ο ΕΦΚΑ: Κίνδυνοι από την επιτάχυνση της απονομής

Η προβληματική αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, θα αποτελεί εφεξής τον μεγάλο κίνδυνο για να προκύψουν μικρότερες συντάξεις, μέσω της fast track διαδικασίας.

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την απαραίτητη εγκύκλιο, που αναφέρεται στην διαδικασία που θα ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απονομή συντάξεων εμπιστοσύνης και fast track. Ο στόχος είναι να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και έως τον Ιούλιο να έχει εξαλειφθεί το στοκ που υπάρχει. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα του συστήματος Άτλας, τον Μάρτιο υπήρχαν σε εκκρεμότητα 109.231 αιτήσεις για απονομή κύριων συντάξεων, από τις οποίες οι 78.173 ήταν ληξιπρόθεσμες.

Η εγκύκλιος πραγματοποιεί διαχωρισμό των αιτήσεων ανάμεσα σε εκείνες που υποβλήθηκαν έως την 31η Μαρτίου 2022 και για τις οποίες εφεξής θα απονέμονται συντάξεις εμπιστοσύνης και σε όσες υποβλήθηκαν από την 1η Απριλίου 2022 και μετά και στο μέλλον θα εκδίδονται συντάξεις fast track.

Όμως στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι εάν προκύψει ασφαλιστικός χρόνος που έχει δηλωθεί χωρίς τεκμηρίωση, τότε θα γίνεται αποδεκτός, αλλά οι εισφορές που θα λογίζονται ότι αποδόθηκαν θα αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη αν πρόκειται για μισθωτό, ή στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αν πρόκειται για ασφαλισμένο άλλης κατηγορίας, όπως αυτή ίσχυε κατά την χρονική περίοδο που ζητήθηκε να αναγνωριστεί. Σε αυτό το σημείο, υποκρύπτεται ότι θα απονέμονται μικρότερα ποσά συντάξεων, από εκείνα που θα περίμεναν οι ασφαλισμένοι. Μάλιστα, αν πρόκειται για συντάξεις εμπιστοσύνης, θα υπάρχει περιθώριο 10αετίας για επανέλεγχο, ώστε να προκύψουν τυχόν μεγαλύτερα ποσά συντάξεων. Αντίστοιχα, για συντάξεις fast track, ο επανέλεγχος θα γίνεται σε βάθος πενταετίας.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι όλες οι συντάξεις που θα απονεμηθούν με αυτή την διαδικασία, θα τύχουν μεταγενέστερου ελέγχου. Αν εκεί, προκύψει ότι δεν έπρεπε να εκδοθούν, θα αναστέλλεται άμεσα η καταβολή τους. Εννοείται ότι θα υπάρχει και αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, εκτός αν ο χρόνος που υπολείπεται είναι έως δύο έτη και ο ασφαλισμένος αποδεχτεί να τον καλύψει καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι οι συντάξεις θα προκύπτουν με βάση:

α. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού ιστορικού του αιτούντος (σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που τηρούνται στον ΕΦΚΑ)

β. Τη δήλωση του αιτούντος για ασφαλιστικό χρόνο πέρα από αυτόν που έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά (συντάξεις εμπιστοσύνης).

Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν θα επαληθεύονται από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, αλλά θα ελέγχονται εκ των υστέρων. Η διαδικασία ελέγχου καταλαμβάνει όλες τις συντάξεις της κατηγορίας αυτής.

Εάν δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οι εισηγητές θα πρέπει να εκδώσουν αμέσως απορριπτικές αποφάσεις.

Οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προωθούνται κατά προτεραιότητα.

Ξεχωριστή σημασία δίνεται στην εγκύκλιο για αιτήσεις που θα υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2022 και μετά.

Δίνεται χρονικό περιθώριο τριών μηνών για έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τότε η απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική), εκδίδεται έτσι και αλλιώς. Αξιοποιούνται και πάλι τα στοιχεία του συστήματος ΑΤΛΑΣ και η δήλωση του αιτούντος για τον ασφαλιστικό του χρόνο. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διαδικασία που θα ενεργοποιηθεί και τυπικά από την 1η Ιουλίου και μετά, αφού δηλαδή θα έχει συμπληρωθεί το απαιτούμενο τρίμηνο.

Όλοι οι πολίτες που θα λάβουν fast track σύνταξη θα δεσμεύονται ότι για μια 10αετία από την έκδοσή της θα διατηρούν όλα τα έγγραφα που έχουν στην διάθεσή τους για την θεμελίωση του όποιου χρόνου ασφάλισης.

Ειδικά όμως, όσοι υπέβαλλαν αίτηση μετά την 1η Απριλίου, θα έχουν περιθώριο 15 ημερών για να υποβάλλουν τα όποια φυσικά παραστατικά τεκμηρίωσης ασφαλιστικού χρόνου. Διαφορετικά, ο όποιος επιπλέον χρόνος ασφάλισης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα υπάρχει ανάλογη αναπροσαρμογή του ποσού της σύνταξης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ