Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022
32.5 C
Athens

Σύνταξη – εξπρές και με χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης με fast track διαδικασίες, θα έχουν στο εξής οι ασφαλισμένοι, ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, από μη καταβολή εισφορών που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, το όριο αυτό είναι 6.000 ευρώ για αγρότες και 20.000 ευρώ για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους.

Σε ειδική διάταξη, που ενσωματώθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει ότι θα πραγματοποιείται έλεγχος επί των αιτήσεων και, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οφειλές που υπερβαίνουν τα ανωτέρω ανώτατα όρια, τότε θα δίνεται προθεσμία δύο μηνών για να εξοφληθεί, τουλάχιστον το υπερβάλλον ποσό. Αυτόματα, ο ασφαλισμένος θα εντάσσεται στην διαδικασία της συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο της οφειλής που θα υφίσταται ακόμα, θα παρακρατείται κάθε μήνα από την σύνταξη που θα εκδοθεί.

Στην ειδική περίπτωση, που ο ασφαλισμένος έχει κάποιας μορφής αναπηρία, τότε το αίτημα που θα υποβάλλει θα ελέγχεται, αφού πρώτα κατατεθεί και βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕΠΑ. Εκεί θα επικυρώνεται το ποσοστό αναπηρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η δίμηνη προθεσμία εξόφλησης του συνόλου ή μέρους της οφειλής του ασφαλισμένου, θα προκύπτει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης. Θα εκδίδεται αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης, από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος εξοφλήσει, έστω και το υπερβαίνων ποσό εντός της προθεσμίας των δύο μηνών, τότε θα μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία απονομής της σύνταξής του. Σε αντίθετή περίπτωση, η αίτηση για χορήγηση σύνταξης, θα απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ