Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
33.3 C
Athens

Αύξηση στο 13,8% της ανεργίας το α’ τρίμηνο ελέω αναστολών συμβάσεων

Η λήξη των αναστολών συμβάσεων, που ανέκυψαν λόγω πανδημίας στις αρχές του έτους, δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες θέσεις εργασίας. Έτσι, η ανεργία, το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατέγραψε αύξηση, φτάνοντας στο 13,8%, από 13,2% που είχε υπολογιστεί τρεις μήνες νωρίτερα. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μείωση συγκριτικά με το 17,1% του α’ τριμήνου του 2021, όμως τότε η χώρα βρισκόταν υπό καθεστώς καραντίνας, ελέω Covid-19, συνεπώς οι όποιες συγκρίσεις είναι μάλλον επισφαλείς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους:

  • Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.044.024 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2%,σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 11,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνοτου προηγούμενου έτους.
  • Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 647.196 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,8% σε σχέσημε το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 13,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής χρονιάς.
  • Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικούδυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε364.575 άτομα. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε3.157.587. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2021 και κατά10% σε σχέση με το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2021.

Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη (-1,3%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (29,5%). Η προσωρινή απασχόληση έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (-10,1%) και έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (3,8%).

Ένας στους δύο απασχολούμενους (48,6%), φαίνεται ότι εργαζόταν 40 – 47 ώρες την εβδομάδα, κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Ένα σημαντικό ποσοστό όμως (18,8) δήλωσε ότι εργάστηκε περισσότερες από 48 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Όλα αυτά, ενώ η πλειονότητα των ανέργων (58,7%) αναζητά εργασία χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες (18%), στα άτομα ηλικίας έως 24 ετών (60% για τις ηλικίες 15-19 ετών και 31,8% για τις ηλικίες 20 – 24 ετών), στην
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (24,4%) και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού (37,3%). Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες (60%), στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών (86,3%), στην Περιφέρεια Κρήτης (54,9%), στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (75,9%) και στα
άτομα ξένης υπηκοότητας (66,2%). Συνολικά πάντως, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην χώρα ήταν 51,8% κατά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ