Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022
28 C
Athens

ΣΕΒ: Το 18,8% των εργαζομένων έχει δυνατότητα για τηλεργασία

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό την τηλεργασία. Με βάση τα επαγγέλματα που ξεχωρίζουν στη χώρα, αλλά και την τεχνολογική επάρκεια που υπάρχει, ο ΣΕΒ εκτιμά ότι θα μπορούσε να φτάσει η τηλεργασία έως και το 18,8% του συνόλου των εργαζομένων. Τούτο προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος για το μέλλον της εργασίας στη χώρα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 745.667 εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να τηλεργάζονται, ενώ υπάρχουν και 10 επαγγέλματα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Βέβαια, το ποσοστό της τηλεργασίας στην Ελλάδα, αν και έχει βάσιμες ελπίδες βελτίωσης, παραμένει χαμηλό. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το 2020 το ποσοστό  της τηλεργασίας στην Ελλάδα ήταν μόλις 7%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 12%, δηλαδή σχεδόν διπλάσιος. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, ως προς το ποσοστό όσων τηλεργάζονται. Καταγράφεται όμως σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1,9% που ήταν το 2019, το ποσοστό των τηλεργαζόμενων. Η πρώτη θέση με 25,1% ανήκει στην Φινλανδία και ακολουθεί το Λουξεμβούργο (23,1%) και η Ιρλανδία (21,5%). Η πεντάδα συμπληρώνεται από την Αυστρία (18,1%) και από την Ολλανδία (17,8%).

Από τα 120 επαγγέλματα, σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση (Joint Research Center), μόνο τα 24 έχουν πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας. Τα 40 επαγγέλματα έχουν μερική δυνατότητα, ενώ υπάρχουν και 56 επαγγέλματα που δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα τηλεργασίας, εκ της φύσεώς τους.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 3.911.031 απασχολούμενοι. Από αυτούς, το 18,8% (734.667 απασχολούμενοι) απασχολείται σε επαγγέλματα που έχουν πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας, το 38,8% (1.517.643 απασχολούμενοι) απασχολείται σε επαγγέλματα που μπορούν μερικώς να εκτελεστούν από απόσταση, ενώ το 42,4% (1.658.721 απασχολούμενοι), απασχολείται σε επαγγέλματα, τα οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα τηλεργασίας.

Από τα 20 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη απασχόληση στην Ελλάδα, μόνο τα 10 έχουν τεχνική δυνατότητα τηλεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, άρα και ανάλογη οργάνωση της εργασίας.

Το 56,8% της συνολικής απασχόλησης συγκεντρώνεται σε 20 επαγγέλματα από τα 120 συνολικά (3ψηφιοι κωδικοί ISCO). Από αυτά τα 20 επαγγέλματα (2.211.312 άτομα), τα 5 παρουσιάζουν πλήρη δυνατότητα (απασχόληση 464.737 εργαζομένων) και τα 5 έχουν μερική δυνατότητα τηλεργασίας (απασχόληση 362.945 εργαζομένων). Στα υπόλοιπα επαγγέλματα που δεν προσφέρουν καμία δυνατότητα τηλεργασίας (σε αυτά περιλαμβάνουμε και τους πωλητές καταστημάτων με δυνατότητα τηλεργασίας 0,04) απασχολούνται 1.383.630 άτομα.

Η δεκάδα των επαγγελμάτων που έχουν τεχνική δυνατότητα τηλεργασίας είναι:

  • Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων
  • Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα.
  • Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών.
  • Βοηθοί επαγγελματιών χρηματοοικονομικού & μαθηματικού κλάδου.
  • Άλλοι εκπαιδευτικοί.
  • Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί.
  • Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας.
  • Ιατροί.
  • Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων τεχνολόγων).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ