Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
33.3 C
Athens

Παράλληλη απασχόληση: Εκκίνηση καταβολής εισφορών για χιλιάδες ασφαλισμένους

Στις «ράγες» βάζει το υπουργείο Εργασίας την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών για τους χιλιάδες ασφαλισμένους, που έχουν παράλληλη απασχόληση, μισθωτή ή μη. Πρόκειται για οφειλές που αφορούν το 2020 και ουσιαστικά είναι η εκκαθάριση της προηγούμενης χρονιάς.

Οι όποιες οφειλές προκύψουν, ανά περίπτωση, θα καταβάλλονται τμηματικά σε βάθος έξι μηνών, με την εκκίνηση να πραγματοποιείται στις 29 Απριλίου.

Εφεξής η διαδικασία εκκαθάρισης, σχετικά με τις εισφορές του 2021, θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Για τα όποια χρεωστικά υπόλοιπα προκύψουν το περιθώριο καταβολής θα είναι το τέλος Μαΐου.

Σχετική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Πάνου Τσακλόγλου, ορίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές προκύπτουν σε σχέση με τις αποδοχές, για περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών που απασχολούνται ταυτόχρονα και ως μισθωτοί.

Εάν οι εισφορές που καταβάλλονται είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν από την ασφαλιστική κατηγορία που επιλέχθηκε, τότε ο ελεύθερος επαγγελματίας καλύπτει την όποια διαφορά. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της επιπλέον εισφοράς, προσμετράται και στο ύψος της τελικής, μελλοντικής σύνταξης.

Στην περίπτωση που υπολείπονται οι εισφορές από τη μισθωτή εργασία, της ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέχθηκε, ο ασφαλισμένος καλύπτει την όποια διαφορά. Υπενθυμίζεται ότι για την παράλληλη απασχόληση η ασφαλιστική κατηγορία που πρέπει να επιλέγεται, οφείλει να είναι τουλάχιστον η δεύτερη.

Η εκκαθάριση των εισφορών θα δείξει εάν θα απαλλαχθούν από την υποχρέωση καταβολής εισφορών ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι εισφορές θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις καταβληθείσες. Αιτία είναι το γεγονός ότι ένα μέρος τους καλύπτεται ήδη από τις εισφορές μισθωτής απασχόλησης. Η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για κάθε ασφαλισμένο ελεύθερο επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο ή αγρότη, εξαρτάται από το εάν υπάγεται στο ανάλογο Ταμείο (ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ)

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Ελεύθερος επαγγελματίας του π. ΟΑΕΕ, που έχει επιλέξει τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία (η οποία είναι και η ελάχιστη υποχρεωτική σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης), οφείλει για τη μη-μισθωτή του απασχόληση εισφορές 252 €.

Εάν για κάποιο μήνα, παραλλήλως απασχοληθεί ως μισθωτός του π. ΙΚΑ με μισθό 930€, τότε καλύπτει πλήρως τις εισφορές που οφείλει για τη μη-μισθωτή του εργασία και δεν απαιτείται να καταβάλει επιπλέον εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Εάν για τη μισθωτή του απασχόληση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό (650€), τότε για τον μήνα αυτό από την εκκαθάριση θα προκύψει οφειλή στον e-ΕΦΚΑ για τη μη-μισθωτή δραστηριότητα ύψους 75,85€.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ