Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.1 C
Athens

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ για 70.000 παιδιά – Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ξεκινάει στις 15 Ιουνίου το νέο πρόγραμμα κατασκηνώσεων από την ΔΥΠΑ, με προοπτική να προκύψουν τουλάχιστον 70.000 παιδιά που θα είναι ωφελούμενα για να τύχουν διαμονή έως 15 ημέρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών, καθώς θα ενεργοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας ορίζεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους:

α)Έως και την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

β)Έως την 20ή Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).  Διπλασιάζεται όμως, όταν επιλέγονται εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών επιχειρήσεων στους Δήμους Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η  Ιανουαρίου 2008 έως τις 14 Ιουνίου 2018.

Δικαιούχοι 

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες) τέκνων, οι οποίοι διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

i) Εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ii) Ασφαλισμένοι στον EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

iii) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τουλάχιστον τριών μηνών.

Για τις κατηγορίες δικαιούχων και για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων έως 12 μήνες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000.

Για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων άνω των 12 μηνών στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια  χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος:

α. Όσοι επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2024.

β. Ωφελούμενοι κατασκηνωτικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ παρελθόντων ετών, στους οποίους επιβλήθηκε ως κύρωση η μη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2024.

Επιταγή Διαμονής 

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη διαμονή του τέκνου του σε παιδική κατασκήνωση, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο για τις ημέρες διαμονής  στην κατασκήνωση.

Το ημερήσιο τροφείο, ανέρχεται κατά περίπτωση:

α) Στα 34,12 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

β) Στα 58,80 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Αιτήσεις 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς την ΔΥΠΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Διαφορετικά, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο, έχουν ως εξής:

α. Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια.

β. Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια.

γ. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο.

δ. Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:

*Έως 10.000,99 ευρώ: 30 μόρια.

*Από 10.001 ευρώ έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια.

*Από 20.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ: 10 μόρια.

ε. Νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα κατασκηνωτικά προγράμματα ετών 2023 και 2022 της ΔΥΠΑ: 20 μόρια.

Ωφελούμενα τέκνα  με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους. Προϋπόθεση είναι, κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παρόχων, να προκύψει ότι οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας αυτής, για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και οι προσωρινοί πίνακες Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ