Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023
24.8 C
Athens

ΕΦΚΑ: Πρόστιμο «μαμούθ» σε συνταξιούχους που δεν θα δηλώσουν ότι εργάζονται

Το ετήσιο εισόδημα από κύριες και επικουρικές συντάξεις, θα χάσουν οι συνταξιούχοι που θα… ξεχάσουν να δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, ότι συνεχίζουν να εργάζονται. Σε σχετική υπουργική απόφαση του Κωστή Χατζηδάκη, τονίζεται ότι σχετική υποχρεωτική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν στον Φορέα και οι εργοδότες των συνταξιούχων.

Ταυτόχρονα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για να επιτυγχάνεται η διασταύρωση και ο έλεγχος των στοιχείων, ανάμεσα στο ΣΕΠΕ και στον ΕΦΚΑ, για τους συνταξιούχους που απασχολούνται. Έτσι, τονίζονται τα εξής στην υπουργική απόφαση:

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που είτε έχουν αναλάβει εργασία έως και την 28η.2.2020, είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την 29η.2.2020 και μετά, οφείλουν να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ σχετική δήλωση. Το ίδιο οφείλουν να πράττουν και οι ασφαλισμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εάν συνεχίζουν να εργάζονται.

Οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τις 13.5.2016  (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου), υποχρεούνται να υποβάλλουν νέες δηλώσεις, εάν μετά την 1η Μαρτίου 2022, συνεχίσουν να εργάζονται. Ειδικά για τους συνταξιούχους του πρώην ΝΑΤ που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, διευκρινίζεται ότι έχουν υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Στις ανωτέρω δηλώσεις, θα αναγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου, η εργασία για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο ταμείο, η χρονική της διάρκεια και τα στοιχεία του εργοδότη.

Εάν επιβληθεί πρόστιμο, θα μπορεί να αποπληρωθεί από την κύρια σύνταξη, με παρακράτηση του ¼ αυτής κάθε μήνα. Για το πρόστιμο επί της επικουρικής σύνταξης, η απόσβεσή του θα γίνεται με  συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.

Αιτήσεις εργοδοτών

Οι εργοδότες, θα υποβάλλουν αντίστοιχες αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Θα παρακρατούν και θα υποβάλλουν στον EΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπου προβλέπονται, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο  ΕΦΚΑ συνεισπράττει.

Μάλιστα, για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων των συνταξιούχων που απασχολούνται, θα δημιουργηθεί  ηλεκτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων. Οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων καθώς και τα στοιχεία πληρωμών συντάξεων θα διασταυρώνονται σε περιοδική βάση. Οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΕΦΚΑ,  τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις συνταξιούχων που απασχολούνται και δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση.

Έως την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων του ΕΦΚΑ θα καταχωρεί τα στοιχεία των απασχολούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του ταμείου.

Να σημειωθεί ότι, βάσει νόμου ισχύουν τα εξής:

α.Για συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%.

β. Για  συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία  σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά  30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28.2.2021, ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1.3.2022 και μετά. εφεξής.

Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου επιβάλλεται το «ψαλίδι» 30%  είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), χωρίς να  συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τον Μάιο του 2016, θα ενταχθούν στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται,  από την 1.3.2022 και μετά.

Από τη μείωση του ποσού της σύνταξης εξαιρούνται:

α. Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία  σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης

β. Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.

γ. Οι ψυχικά ασθενείς για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

δ. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα  ή το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ.169/2007 καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

ζ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των  10.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ