Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023
14.2 C
Athens

Απονομή σύνταξης: Τα 6 μέτρα για επιτάχυνση της διαδικασίας

 

Η απονομή των συντάξεων παραμένει η μεγάλη «γάγγραινα» του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα τελευταία στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι προσεγγίζουν (πάλι) τις 152.000 οι κύριες συντάξεις που δεν έχουν απονεμηθεί στους δικαιούχους. Το υπ. Εργασίας, με έξι καινούργια μέτρα, ευελπιστεί να πετύχει επιτάχυνση της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που υπενθυμίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες, όλες τις παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν σε πρόσφατο νόμο (ν.4798/2021). Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο την έγκαιρη καταγραφή των ενσήμων (Ημέρες Ασφάλισης), την υποχρεωτική έκδοση προσωρινής σύνταξης, αλλά και την βελτίωση παροχής σύνταξης, σε περίπτωση οφειλής προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:

  • Χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ

Ρυθμίζεται οριστικά το θέμα της νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης στο πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, ο οποίος ήταν υπό αμφισβήτηση από τον ΟΑΕΕ. Πρόκειται για περιπτώσεις πολιτών που διαβιούσαν στην επαρχία και το επάγγελμά τους ήταν τέτοιο (πχ ιδιοκτήτης καφενείου), που ο ΟΑΕΕ διεκδικούσε τον χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου. Με τη διάταξη ξεκαθαρίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης προσμετράται στον πρώην ΟΓΑ και έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πιο εύκολα να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που απαιτείται ώστε να συνταξιοδοτηθούν.

  • Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

Πρόκειται για μέτρο που θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον e-ΕΦΚΑ και αφορά περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Θα υποχρεώνεται εφεξής ο Φορέας να εκδίδει τη συγκεκριμένη βεβαίωση προς τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας, νωρίτερα από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Στόχος είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα μεγάλων καθυστερήσεων για να γίνει ο έλεγχος ενσήμων. Αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα εύρεσης ενσήμων.

  • Τεκμήριο από Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑYΚ)

Εφεξής θα συμπληρώνεται και θα χρησιμοποιείται έγκαιρα το ΔΑΥΚ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ. Στη νέα ρύθμιση ορίζεται ρητά ότι τυχόν ΔΑΥΚ που έχουν εκδοθεί έως και 26.11.2020 και έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο, δεν απαιτούν καμία επιβεβαίωση από φυσικά παραστατικά. Έτσι μπορεί να προχωρήσει ταχύτερα η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και εφάπαξ παροχής. Αν όμως υπάρχει χρόνος ασφάλισης που δεν έχει συμπεριληφθεί σε ΔΑΥΚ που εκδόθηκε έως 26.11.2020, τότε ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο.

  • Όριο οφειλών σε ασφαλιστικό φορέα

Καθορίζεται ενιαίο όριο οφειλής στα 20.000 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ (ελ. επαγγελματίες) και τομείς του ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενους). Το αντίστοιχο όριο οφειλής για έκδοση σύνταξης σε περίπτωση ασφαλισμένου του πρώην ΟΓΑ, είναι τα 6.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα μπορεί να εξοφληθεί σε δόσεις, που θα παρακρατούνται μηνιαία από τη σύνταξη του οφειλέτη. Η διάταξη αυτή καλύπτει και τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τυχόν περιπτώσεις παρακράτησης οφειλών επί διαδοχικής ασφάλισης γίνεται από τη σύνταξη του φορέα που χορηγεί την σύνταξη.

  • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης

Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος, θα αρχίζει  στο εξής από την πρώτη του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως πρέπει να είναι ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινάει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα, που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

  • Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης

Εφεξής θα είναι υποχρεωτική η χορήγηση προσωρινής σύνταξης για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλλει στον e-ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης (έντυπη ή ηλεκτρονική). Η προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ