Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
29.3 C
Athens

KPMG: Λήξη της πανδημίας και επιστροφή στην κανονικότητα το 2022 «βλέπει» το 45% των CEOs

 

Η νέα πραγματικότητα όπως θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη της πανδημίας είναι το «μεγάλο στοίχημα» για τις εταιρίες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό οι CEOs καταρτίζουν τα πλάνα τους για την «επόμενη μέρα». Σύμφωνα με την έρευνα 2021 CEO Outlook Pulse Survey της KPMG, περίπου τα μισά (45%) από τα παγκόσμια στελέχη δεν αναμένουν την επιστροφή στην «κανονική» επιχειρηματική δραστηριότητα παρά μόνο κάποια στιγμή το 2022, σε αντίθεση με περίπου το ένα τρίτο (31%) που αναμένουν ότι αυτό θα γίνει αργότερα τη φετινή χρονιά. Οι αλλαγές που επέφερε η νόσος COVID-19 έχει ως αποτέλεσμα το ένα τέταρτο (24%) των CEOs παγκοσμίως να αναφέρουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο τους άλλαξε μόνιμα λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

 

Η παγκόσμια έρευνα διενεργήθηκε από την KPMG τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο φέτος, με τη συμμετοχή 500 CEOs, οι οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά με την ανταπόκρισή τους στην πανδημία και τις προβλέψεις τους σε ορίζοντα 3ετίας. Η πλειοψηφία (55%) των CEOs προβληματίζεται σχετικά με την πρόσβαση των εργαζομένων σε κάποιο από τα εμβόλια για τη νόσο COVID-19, γεγονός που επηρεάζει τις προβλέψεις τους σχετικά με τον χρόνο επιστροφής των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Μια σημαντική πλειοψηφία (90%) των CEOs εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τους εργαζομένους να αναφέρουν πότε έχουν εμβολιαστεί, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τους να λάβουν μέτρα για την προστασία του εργατικού τους δυναμικού. Ωστόσο, το ένα τρίτο (34%) των στελεχών παγκοσμίως ανησυχούν για την παραπληροφόρηση γύρω από την ασφάλεια των εμβολίων για τη νόσο COVID-19 και πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τους εργαζομένους ώστε να επιλέξουν να μην εμβολιαστούν.

 

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO της KPMG, αναφέρει σχετικά «Πριν ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση, οι CEOs θέλουν να είναι σίγουροι ότι το εργατικό δυναμικό τους προστατεύεται έναντι τη νόσου. Τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 έχουν προσφέρει στους CEOs μια νότα αισιοδοξίας καθώς προετοιμάζονται για μια νέα πραγματικότητα. Οι CEOs καταρτίζουν σενάρια για αλλαγές σε ορισμένες βασικές αγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τους ανθρώπους τους, οδηγώντας σε άνιση οικονομική ανάκαμψη.»

 

Συνεχίζει υπογραμμίζοντας «Η έρευνά μας δείχνει ότι ορισμένα στελέχη έχουν λάβει σημαντικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κρίσης ώστε να μετασχηματίσουν το λειτουργικό τους μοντέλο και τους τρόπους εργασίας τους, επιταχύνοντας την εφαρμογή κρίσιμων έργων μετασχηματισμού, μερικά από επιλογή, αλλά και κάποια από ανάγκη. Η πανδημία λειτούργησε επίσης καταλυτικά για τους CEOs για την αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εταιρείες τους στην κοινωνία. Πολλοί έχουν εκφέρει γνώμη για ζητήματα που ίσως να μην είχαν σχολιάσει δημοσίως έως τότε – από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως την στήριξη των διαφορετικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται – και πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε αυτές τις φωνές. Χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολύ περισσότερα».

 

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Οι κυβερνήσεις και τα ποσοστά εμβολιασμού επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων

Τα τρία τέταρτα (76%) των CEOs βλέπουν την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων προς τις επιχειρήσεις για επιστροφή στην «κανονικότητα» ως προτροπή ώστε οι επιχειρήσεις να ζητήσουν από το προσωπικό να επιστρέψει στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, το 61% των παγκόσμιων στελεχών δήλωσαν ότι θα πρέπει επίσης να δουν έναν επιτυχημένο εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 (σε πάνω από το 50% του πληθυσμού) σε βασικές αγορές πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια για επιστροφή στο γραφείο. Όταν οι εργαζόμενοι μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στους χώρους εργασίας, το ένα πέμπτο των εταιρειών (21%) επιδιώκει να θεσπίσει πρόσθετα προληπτικά μέτρα ζητώντας από τους πελάτες και άλλους φυσικούς επισκέπτες να τους ενημερώνουν σχετικά με τον εμβολιασμό τους.

Οι CEOs παγκοσμίως είναι λιγότερο πιθανόν να μειώσουν το φυσικό τους αποτύπωμα σε σύγκριση με πριν από 6 μήνες

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 17% των παγκόσμιων CEOs σκέφτονται να μειώσουν το μέγεθος των χώρων των γραφείων τους ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19. Αντιθέτως, το 69% των CEOs που ρωτήθηκαν τον Αύγουστο του 2020 δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να μειώσουν το χώρο των γραφείων τους σε διάστημα 3 ετών, κάτι που δείχνει ότι είτε πραγματοποιήθηκαν ήδη περικοπές στους χώρους των γραφείων είτε, όπως βλέπουν την πανδημία να συνεχίζεται, οι στρατηγικές μεταβλήθηκαν.

Οι παγκόσμιοι CEOs διατηρούν τις αμφιβολίες τους σχετικά με ένα εργατικό δυναμικό εξ ολοκλήρου απομακρυσμένο

Οι CEOs αναλογίζονται πώς θα μοιάζει η νέα πραγματικότητα, αλλά μόνο 3 στους 10 (30%) CEOs εξετάζουν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό τους για την μετά-COVID εποχή, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα εργάζονται εξ αποστάσεως 2-3 μέρες την εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, μόνο το ένα πέμπτο (21%) των επιχειρήσεων επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό που θα εργάζεται κυρίως από απόσταση, καταγράφοντας σημαντική διαφορά σε σύγκριση με πέρυσι (73% το 2020).

Η κυβερνοασφάλεια πλέον ο μεγαλύτερος προβληματισμός για τους CEOs

Κατά τη διάρκεια του lockdown, η απομακρυσμένη εργασία έγινε ο κανόνας, κάτι που δημιουργεί νέους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων στις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιοι CEOs χαρακτήρισαν την κυβερνοασφάλεια ως το μεγαλύτερο ζήτημα που θα επηρεάσει την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες τους σε ορίζοντα 3ετίας. Η κυβερνοασφάλεια κατατάχθηκε υψηλότερα από τις σχετικές ανησυχίες για το κανονιστικό και φορολογικό περιβάλλον και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην εταιρική ατζέντα

Με το συνέδριο “COP26” να πραγματοποιείται φέτος και τις ΗΠΑ να επανέρχονται στη Συμφωνία του Παρισιού, οι CEOs, σε ποσοστό 49%, σχεδιάζουν να υιοθετήσουν ακόμα πιο αυστηρές πρακτικές σχετικά με τους παράγοντες ESG. Η συντριπτική πλειοψηφία (89%) των CEOs των επιχειρήσεων επικεντρώνονται στην παγίωση των κατακτήσεων που έχουν επιτύχει οι εταιρείες τους ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19 σε σχέση με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Σχεδόν όλοι οι CEOs (96%) επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την εστίασή τους στην κοινωνική συνιστώσα των προγραμμάτων τους για τους παράγοντες ESG.

 

O Νικόλαος Βουνισέας, Senior Partner στην KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε «Η έκθεση μας επιβεβαιώνει ότι η πανδημία παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων και η ασφάλεια των ανθρώπων αποτελεί τη Νο1 προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Παρότι έχουμε στη φαρέτρα μας πλέον το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 φαίνεται πως δεν είναι αρκετό για να επιστρέψουμε στην «κανονικότητα». Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται με συντελεστή τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενσωματώνουν διαρκώς νέα δεδομένα για να διαχειριστούν αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως εργασία , αλλά και τους κυβερνο-κινδύνους που προκύπτουν από αυτήν. Στην Ελλάδα παρατηρούμε σημαντική αύξηση της ψηφιακής επιτάχυνσης και οφείλω να υπογραμμίσω πως πολλές εταιρείες προετοιμάζουν τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό τους για την επόμενη μέρα. Πιστεύουμε πως με σύμμαχο την τεχνολογία και την ανάπτυξη των ανθρώπων, η ευρηματικότητα του Ελληνικού επιχειρείν θα θριαμβεύσει.»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ