Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
34.3 C
Athens

e-ΕΦΚΑ: Αναγνώριση πλασματικών ετών και για το διδακτορικό

Τα έτη που διαρκεί η απόκτηση διδακτορικού τίτλου, προσμετρώνται στο εξής και ως πλασματικά έτη ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί μετά τις 17 Μαΐου 2019. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, που αποσαφηνίζει το καθεστώς που ισχύει για την αναγνώριση έως και πέντε πλασματικών ετών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπό προϋποθέσεις, η σχετική αναγνώριση συνυπολογίζεται όχι μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και για την προσαύξηση της οριστικής σύνταξης.

Δικαίωμα εξαγοράς έχουν:

Τα μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Εδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) .

Η εξαγορά μπορεί να γίνει έως πέντε έτη και αφορά το χρόνο απόκτησης διδακτορικού τίτλου. Πρέπει όμως να υποβληθεί αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Ο χρόνος αναγνώρισης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, των πέντε ετών για το 2012, των έξι ετών για το 2013 και των επτά ετών για το έτος 2014 και εφεξής.
  • Ο εν λόγω χρόνος αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης,.
  • Σε περίπτωση μη εξαγοράς, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι όμως πρέπει να γνωρίζουν ότι για να κάνουν χρήση των πλασματικών ετών δεν θα έπρεπε να έχουν ασφαλιστεί κατά την περίοδο πραγματοποίησης του διδακτορικού.

Ο διδακτορικός τίτλος πρέπει να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για διορισμό.

Για την εξαγορά καταβάλλονται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, ως εξής:

  • Εφάπαξ με 2% έκπτωση για κάθε έτος εξαγοράς.
  • Μηνιαίες δόσεις ανάλογες με τους μήνες εξαγοράς.

Παρακράτηση ίση με το 1/4 του μηνιαίου ποσού της σύνταξης, εφόσον θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ