Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.6 C
Athens

Adecco – Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ελλάδα υστερεί στην εκπαίδευση των εργαζομένων

Στην προτελευταία θέση, ανάμεσα σε 23 χώρες, βρίσκεται η Ελλάδα,  καθώς μόλις το 54% των εργαζομένων δηλώνει ότι εφαρμόζεται με κάποιο τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) στο χώρο εργασίας τους. Έρευνα της Adecco (Global Workforce of the Future 2023), στην οποία συμμετείχαν 30.000 εργαζόμενοι παγκοσμίως αναδεικνύει το επίπεδο της διάδοσης της συγκεκριμένης διαδικασίας στους χώρους εργασίας και διαπιστώνει έλλειμμα εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους. Όπως φαίνεται, ο μέσος όρος διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης προσεγγίζει τα επίπεδα του 70%, αισθητά υψηλότερος από τα ελληνικά δεδομένα. Παράλληλα διαπιστώνεται όμως ότι η πρόσβαση στις ευκαιρίες εκπαίδευσης των εργαζομένων γύρω από το GenAI είναι εντελώς διαφορετική από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.

Ακριβέστερα, η έρευνα δείχνει ότι, ενώ το 76% των κατόχων πτυχίου να χρησιμοποιεί το GenAI, το αντίστοιχο ποσοστό υποχωρεί μόλις στο 51%, όταν η αναφορά γίνεται σε  όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το 66% των διευθυντικών στελεχών είναι πιο πιθανό να λάβει καθοδήγηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με το 32% των στελεχών που δεν έχουν ανάλογο πόστο στις επιχειρήσεις που εργάζονται. Όλα αυτά, ενώ το 57% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα ήθελε να εκπαιδευθεί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και το 62% έχει θετική στάση απέναντί της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έρευνα προκύπτει πως μόνο το 7% των εργαζομένων πιστεύει ότι το GenAI θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει. Βέβαια υπάρχουν πρόσφατες εκτιμήσεις που δείχνουν ότι πάνω από 300 εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστούν με κάποιον τρόπο από την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την Adecco οι διάφοροι οργανισμοί και οι εταιρίες, για να γεφυρώσουν το χάσμα που δημιουργείται, θα πρέπει άμεσα να αναπτύξουν σε ευρεία κλίμακα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας ξεχωρίζει ότι το 61% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι διαπροσωπικές δεξιότητες, θα παραμείνουν πιο σημαντικές από το GenAI στην εργασία. Επίσης,  στη φετινή έρευνα σημειώθηκε σημαντική αύξηση, κατά 12 μονάδες, στο 73% το 2023, από 61% το 2022, στο ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στην τωρινή εργασία τους για τους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η πλειοψηφία σχεδιάζει να παραμείνει μόνο εάν έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργοδότες, εκτιμά η Adecco ότι για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν εργαζομένους, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση και τις ευκαιρίες εσωτερικής μετακίνησης.

Παράλληλα το 56% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι δεξιότητές τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλους ρόλους ή κλάδους. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας, των επαγγελματικών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών νιώθουν πιο ασφαλείς ότι οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς, σε σύγκριση με τους εργαζομένους στον τομέα της ασφάλισης, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της άμυνας που είναι λιγότερο σίγουροι.

Ειδική αναφορά έγινε στην έρευνα στο πεδίο της εξουθένωσης στο χώρο εργασίας. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 65% των εργαζομένων αναφέρει ότι κάποια στιγμή στην εργασία του έχει υποφέρει από επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Τα διευθυντικά στελέχη βιώνουν εξουθένωση περισσότερο από οποιονδήποτε εργαζόμενο σε άλλο επίπεδο, στο 68%, ποσοστό που αυξάνεται όταν υπάρχουν απολύσεις στην εταιρεία, καθώς το 44% ανέφερε ότι ανέλαβε περισσότερες ευθύνες μετά από μια απόλυση. Επίσης, το 78% των εργαζομένων δεν αισθάνεται υποστήριξη για να πάρει την πλήρη ετήσια άδειά του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ