Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.1 C
Athens

Adecco: Αύξηση της παραγωγής με στήριξη από τους χώρους εργασίας – Πώς βοηθάει η διαφορετικότητα

Η καλύτερη αξιοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας, αποτελεί ζητούμενο πλέον για τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με την Adecco, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί το diversity (ποικιλομορφία) εντός των επιχειρήσεων, άρα να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και αποδοχών των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους. Γίνεται  ολοένα και περισσότερο αντιληπτό  ότι η συμπερίληψη στον κόσμο της εργασίας ατόμων που ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητητα, ηλικία, φύλο ή θρησκεία ή με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες, μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει.

Ενδεικτικό της έμφασης που δίνουν πλέον οι επιχειρήσεις στα θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Harvard Business Review, το 60% των εταιρειών στοχεύει στο να υπάρχει ποικιλομορφία ακόμα και σε διοικητικές θέσεις.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της διαφορετικότητας και στη θεμελίωση της ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζει και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Ezra ανέδειξε τη σημασία που έχει η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Diversity & Inclusion και πώς αυτή επηρεάζει την παραγωγικότητα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η απόδοση των στελεχών αυξήθηκε κατά 33% μετά από την εκπαίδευση σε ζητήματα Diversity & Inclusion. Επίσης, το 31% των συμμετεχόντων που έχει αποχωρήσει πρόσφατα από την εργασία του δήλωσε ότι βασικός λόγος στην απόφασή του ήταν η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και η απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco ανέδειξε ότι μόνο το 50% των εργαζομένων διεθνώς έχει πρόσβαση σε προγράμματα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει για περισσότερη εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε ζητήματα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας, ώστε οι επιχειρήσεις να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα στελέχη τους για να «ευδοκιμήσουν» και να διαγράψουν μία επιτυχημένη πορεία. Επίσης, οι εκπαιδεύσεις ενισχύουν τη δυναμική των ομάδων εργασίας σε μια επιχείρηση, καθώς επιτρέπουν στην ηγετική ομάδα να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις στις δεξιότητες των στελεχών και να μεριμνήσει άμεσα για την αναβάθμισή τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα συμπεριληπτικό μοντέλο ηγεσίας που θα προάγει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, που θα αγκαλιάζει την ποικιλομορφία.

Σύμφωνα με την Adecco, απαραίτητο συστατικό στην καλλιέργεια μιας υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας είναι και η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους. Ενισχύοντας δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και η αυτοκυριαρχία, τα στελέχη μιας επιχείρησης μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά, αξιοποιώντας τις αντίθετες απόψεις για να επιτύχουν καινοτόμους στόχους, αλλά και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ