Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
22.1 C
Athens

Όλες οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για αναστολές συμβάσεων και μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τον Νοέμβριο

Μπαίνοντας η χώρα στην πιο κρίσιμη, ίσως, φάση της πανδημίας, επανέρχονται στο «προσκήνιο» τα lockdown. Αναπόφευκτα, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν χωρίς δουλειά, αφού οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται θα υποστούν αναστολή εργασιών, με κρατική εντολή. Για να προστατευθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, δόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στη δημοσιότητα όλες οι ημερομηνίες που αφορούν την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων για τις περιπτώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και την αποζημίωση ειδικού σκοπού που πρέπει να καταβληθεί, όπως επίσης και για την ένταξη στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αλλά και την κάλυψη ειδικών ομάδων εργαζομένων, έως τις 30 Νοεμβρίου.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση ισχύουν τα εξής:

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

 

 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση, για τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ καθώς και ορθών επαναλήψεων

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

 

ΑΠΟ 3/11/2020 ΕΩΣ 5/11/2020

ΑΠΟ 3/112020 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2020

 

 

 • Για τις ημέρες που αντιστοιχούν στο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και εντός των προθεσμιών αυτών, είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ». Οι εν λόγω επιχειρήσεις επιλέγουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και εν συνεχεία επιλέγουν «ειδική περίπτωση» και η αναστολή των συμβάσεων δύναται να ξεκινούν από 18/9/2020 και εφεξής.

 

 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, στις 30/9/2020.

 

 • Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) μπορούν να δηλώσουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έμμεσου εργοδότη με εντολή δημόσιας αρχής, είτε γιατί η επιχειρηματική του δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, είτε ανήκει σε ειδική περίπτωση. Πρόκειται για το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά. Στη συνεχεία επιλέγουν «Εργαζόμενοι τοποθετημένοι μέσω ΕΠΑ σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις».

Η δήλωση υποβάλλεται από την ΕΠΑ, η οποία δηλώνει τους εργαζόμενους της, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή από τον έμμεσο εργοδότη είτε για όλο το μήνα, είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα και συμπληρώνει υποχρεωτικά για τον κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τίθεται σε αναστολή το ΑΦΜ του έμμεσου εργοδότη στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο εργαζόμενος σε σχετικό πεδίο.

 

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο θα είναι αποκλειστικά έως και τις 16/11/2020, προκειμένου με αυτοματοποιημένο τρόπο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4.

Αφορά τις εξής περιπτώσεις:

 • ΚΛΑΔΟΙ: Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ.
 • Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους (έδρα ή παράρτημα).
 • Επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων.
 • Επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά, σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 («Πολύ Υψηλό»).

Ειδικότερα,

 • Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: από 16/10/2020
 • Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: 23/10/2020,

 

 • Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), των οποίων εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις αυτές και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, ακολουθούν την διαδικασία υποβολής δηλώσεων για τον Σεπτέμβριο.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

 

ΑΠΟ 6/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2020

ΑΠΟ 6/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2020

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Οκτώβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.
 • Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.
 • Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/10/2020-31/10/2020): Μία δήλωση αναστολής

Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/10/2020 – 8/10/2020, 13/10/2020-17/10/2020 και 25/10/2020-31/10/2020: Τρεις δηλώσεις αναστολής.

 

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

 • Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)
 • Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

 

 

 1. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

 

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αυτής της κατηγορίας, μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

 

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στην ειδική κατηγορία (λ1), ήτοι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 20/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ξεκινάει στις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Ι. Για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και μόνο,

 • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ για τον Σεπτέμβριο, και
 • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 3/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/11/2020

 

 

 

ΙΙ. Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 3/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/11/2020

 

ΙΙΙ. Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 7/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/11/2020

 

ΙV. Για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 1/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/11/2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ