Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
27.9 C
Athens

Ψηφιακή Κάρτα: Με Υπουργική Απόφαση επέκταση σε βιομηχανία και σε λιανεμπόριο

Ξεκινάει, εκτός απροόπτου, από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, η επέκταση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σε δύο ακόμα κλάδους, στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία. Με δικαίωμα τρίμηνης περίοδος χάριτος προς τις περίπου 100.000 επιχειρήσεις που πρέπει να ενταχθούν στο νέο μοντέλο καθημερινής καταγραφής του ωραρίου για πάνω από 600.000 εργαζόμενους, ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών, η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο που ακολουθήθηκε σε όλους τους προηγούμενους κλάδους (super market, τράπεζες, security, ασφαλιστικές εταιρίες), θα εφαρμοστεί και σε βιομηχανία και λιανεμπόριο. Όσοι εργαζόμενοι θα έχουν φυσική παρουσία στις επιχειρήσεις που εργάζονται,  θα υποχρεώνονται να δηλώνουν με ψηφιακό τρόπο την ώρα εισόδου τους και την ώρα αποχώρησής τους, σε καθημερινή βάση. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά στο σύστημα Εργάνη ΙΙ, καθώς εκεί συγκεντρώνεται ήδη ο όγκος των ωραρίων εργασίας, για το σύνολο των εργαζομένων, που έχουν ήδη κάνουν χρήση της Ψηφιακής Κάρτας.

Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της υπερεργασίας, αλλά και στην καταγραφή τυχόν υπερωριών που μπορεί να ανακύψουν. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλαμβάνει πρωτοβουλία η νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και με στοχευμένους ελέγχους, διαπιστώνει τυχόν παραβάσεις και επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εντοπισμού υποδηλωμένης εργασίας, το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, δηλαδή είναι το μέγιστο δυνατό.

Το μέτρο για τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο θα έχει τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή, άρα η επίσημη έναρξή του, οριοθετείται για την 1η Απριλίου. Σε αυτό το διάστημα,  θα πρέπει οι επιχειρήσεις να βρουν τρόπο ένταξης στο σύστημα Εργάνη, είτε επεκτείνοντας ένα ήδη υπάρχον σύστημα ωρομέτρησης, αν διαθέτουν τέτοιο είτε αποκτώντας ένα καινούριο. Στο υπουργείο Εργασίας επεξεργάστηκαν το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν μια σειρά από κλάδοι, όπως είναι αυτοί της ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο), λόγω της περιόδου έναρξης του μέτρου. Έως τώρα μάλλον προκρίνεται το σενάριο πλήρους ένταξης όλων των κλάδων, χωρίς εξαιρέσεις, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί να υπάρξουν παρεμβάσεις και αλλαγές της «τελευταίας στιγμής».

Σε κάθε περίπτωση, ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευσης των εργοδοτών,  αλλά και κυρίως των εργαζομένων, κρίνεται απαραίτητο. Οι εργοδότες, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δηλώνουν με παρέμβαση του λογιστή τους ή απευθείας στο σύστημα Εργάνη, τα ακριβή ωράρια των εργαζομένων τους, καθώς και τις όποιες μεταβολές μπορεί να ανακύπτουν σε μηνιαία βάση. Οι αλλαγές αυτές θα μπορούν να αφορούν τυχόν άδειες ή περιπτώσεις ασθένειας ή ότι άλλο έκτακτο μπορεί να ανακύψει.

Παράλληλα στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, αναμένεται να θεσμοθετηθεί και μια νέα μορφή καταγραφής ωραρίου, η απολογιστική δήλωση. Πρόκειται για ένα δικαίωμα που θα παρέχεται στον εργοδότη εναλλακτικά να έχει την σχετική επιλογή: Ή να δηλώνει προκαταβολικά τα ωράρια εργασίας των εργαζομένων του ή να τα δηλώνει απολογιστικά στο τέλος του επόμενου μήνα. Στο δεύτερο ενδεχόμενο, εκτιμάται ότι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις που καταγράφουν πολλές μεταβολές στα ωράριά τους, κυρίως εκ της φύσεώς τους, όπως είναι οι βιομηχανίες. Επίσης, θα μπορούν να διευκολυνθούν συνολικά οι επιχειρήσεις για τυχόν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, που θα ανακύπτουν στα ωράρια, ειδικά σε χρονικές περιόδους που τα λογιστήρια μπορεί να είναι κλειστά (πχ αργίες ή σαββατοκύριακα). Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρείται η υποχρέωση του εργοδότη για να υποβάλλει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωραρίων για τους εργαζομένους του.

Ξεχωριστή σημασία έχει η απολύτως ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας από την πλευρά των εργαζομένων. Στο υπουργείο Εργασίας έχουν διαπιστώσει ότι στους κλάδους που ήδη εφαρμόζεται το μέτρο, παρατηρούνται φαινόμενα μη ακριβούς τήρησης του ωραρίου, με λίγα λεπτά απόκλιση είτε ως προς την έναρξη είτε ως προς τη λήξη της βάρδιας. Για να αποφευχθούν περιπτώσεις επιβολής προστίμων χωρίς να συντρέχει ουσιαστικός λόγος (πχ έναρξη εισόδου στο χώρο εργασίας πέντε λεπτά πριν από το προκαθορισμένο ωράριο), εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην υπουργική απόφαση, ειδικός όρος με τον οποίο θα δίνεται επέκταση του χρόνου σήμανσης από τον εργοδότη προς το σύστημα Εργάνη. Τώρα είναι 15 λεπτά και ίσως αυτό το χρονικό διάστημα επεκταθεί στα 45 λεπτά. Έτσι, θα δίνεται μεγαλύτερη ανοχή στην είσοδο, αλλά και στην αποχώρηση από το χώρο εργασίας, ενώ ταυτόχρονα, θα έχει και η επιχείρηση μεγαλύτερη ευχέρεια στην αποστολή των απαραίτητων δεδομένων, στο σύστημα Εργάνη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ