Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
22.1 C
Athens

Όλες οι αλλαγές για σύνταξη με χρέη στα Ταμεία – Υποχρεωτική η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

 

Προσπάθεια να υπάρξει απεμπλοκή ώστε να δοθούν συντάξεις σε χιλιάδες ασφαλισμένους με χρέη προς τα Ταμεία, καταβάλλει το υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνει διατάξεις ώστε να απλοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ουσιαστικά, δεν αλλάζει το ανώτατο όριο των 20.000 ευρώ, απλώς σε αυτό το ποσό αθροίζονται τόσο τα χρέη από το κεφάλαιο όσο και οι τυχόν προσαυξήσεις που έχουν προκύψει από την επιβολή προστίμων. Ειδικά εάν πρόκειται για ασφαλισμένο του πρώην ΟΓΑ, το αντίστοιχο ανώτατο όριο είναι τα 6.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές η χορήγηση της σύνταξης πραγματοποιείται μετά από διακανονισμό. Για περιπτώσεις συντάξεων γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας, η παρακράτηση ή ο συμψηφισμός γίνεται σε έως 60 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ, ανά δόση.

Εάν η οφειλή υπερβαίνει τα ανωτέρω χρηματικά όρια, τότε ο ασφαλισμένος – υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό και μετά να προβεί σε διακανονισμό για το υπόλοιπο της οφειλής.

Την ίδια στιγμή, με άλλη διάταξη στην τροπολογία, δίνεται παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να υπαχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Επίσης, γίνεται υποχρεωτική η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία απονομής μιας σύνταξης. Ακόμα επεκτείνεται το τεκμήρια του χρόνου ασφάλισης και στα Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Ταυτόχρονα, μειώνεται στον ένα μήνα από το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης, ο χρόνος υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης. Τακτοποιείται και το θέμα του χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ που μέχρι πρότινος ήταν αμφισβητούμενος από τον ΟΑΕΕ.

 

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία οριοθετεί τα εξής:

 

Απλοποίηση διατάξεων περί διακανονισμού οφειλών

 

Οι διατάξεις της τροπολογίας ορίζουν ότι  τα οφειλόμενο προς τον e-ΕΦΚΑ ποσό από εισφορές των ασφαλισμένων για όλα τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται συνολικά σε 20.000 ευρώ και  ειδικά  για τον ΟΓΑ σε 6.000 ευρώ.   Καταργείται δηλαδή η υφιστάμενη διάκριση σε κεφάλαιο ύψους 14.000 ευρώ και προσαυξήσεις-πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, κάτι που απλοποιεί τις διαδικασίες και διευκολύνει τους ασφαλισμένους.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ χωρίς τις διακρίσεις της προηγούμενης διάταξης.

Εφόσον προκύπτουν οφειλές μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.

 

 

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές

 

Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποβάλει αίτηση (1ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (έναντι προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας 30 Απριλίου 2021)

 

 

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

 

Με την τροπολογία ενισχύεται το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, με την πρόβλεψη ότι η βεβαίωση αυτή είναι υποχρεωτική όταν η ασφάλιση καταγράφεται σε περισσότερους πρώην φορείς (όπως στη διαδοχική ασφάλιση). Προστίθεται επίσης και ο πρώην ΟΓΑ στους φορείς που καταλαμβάνονται.

Σκοπός είναι να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το συντομότερο δυνατόν (και πριν από την υποβολή της αίτησης) και να  ενισχυθεί η επιμέλεια των ασφαλισμένων ως προς τον ασφαλιστικό τους χρόνο.

Η σχετική υποχρέωση των ασφαλισμένων δεν ενεργοποιείται πριν την διαπιστωμένη έναρξη λειτουργίας του μητρώου των πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν ανάσα στο σύστημα απονομής συντάξεων.

 

Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης

 

Στην ίδια λογική, επεκτείνεται το τεκμήριο ως προς το χρόνο ασφάλισης και στα Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) που έχουν εκδοθεί πριν τις 27.11.2020 (έγχαρτα). Στόχος είναι να μη χρειάζεται κατά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης επιβεβαίωση του χρόνου που εκεί καταγράφεται και να επιταχύνεται η όλη διαδικασία

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης

 

Μειώνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συνταξιοδότησης και πλέον διαμορφώνεται σε ένα μήνα μετά το τέλος του μήνα της αίτησης.

Σε συνδυασμό με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, ευνοείται η επιμέλεια των ασφαλισμένων σε σχέση με τη διαπίστωση / καταμέτρηση του ασφαλιστικού τους χρόνου και επιταχύνεται η διεκπεραίωση των αιτήσεών τους. Και τούτο διότι με την 6μηνη προθεσμία που ίσχυε εκτιμήθηκε ότι υφίστατο ένας ακόμη λόγος καθυστέρησης της απονομής των συντάξεων.

 

Χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ αμφισβητούμενος από ΟΑΕΕ

 

Λύνεται με σαφή και μόνιμο τρόπο το θέμα του χρόνου ασφάλισης που αμφισβητείται μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, καθώς οι αμφισβητήσεις ως προς την ορθή υπαγωγή επιβάρυναν δυσανάλογα τον ΕΦΚΑ και καθυστερούσαν την απονομή των συντάξεων. Με τη διάταξη νομιμοποιείται η ασφάλιση στον ΟΓΑ και προσμετρώνται τυχόν ήδη καταβληθείσες εισφορές στον ΟΑΕΕ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ