Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
28.6 C
Athens

Τριετίες και επίδομα γάμου: Αύξηση έως τα 1.092 ευρώ για τον κατώτατο μισθό – Προϋποθέσεις καταβολής

Έως 1.092 ευρώ μπορεί να ανέλθει ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα, μετά το ξεπάγωμα των τριετιών από την 1.1.2024, αλλά και την ταυτόχρονη καταβολή του επιδόματος γάμου. Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επίδομα προϋπηρεσίας καταβάλλεται ακόμα και αν στον κλάδο που απασχολούνται, υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) εν ισχύ, που όμως δεν περιέχει τέτοια διευκρίνηση. Επίσης, όπως σημειώνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της Συνομοσπονδίας, η άρση της αναστολής των τριετιών, που ίσχυσε από την αρχή του έτους, δεν είναι μόνιμη, αλλά προσωρινή. Η προσαύξηση των αποδοχών των εργαζομένων λόγω προϋπηρεσίας, μπορεί να ανασταλεί αυτοδίκαια, εάν μετά από τρία χρόνια, την 1.1.2027, η ανεργία δεν έχει υποχωρήσει κάτω από το 10%, που αποτελεί το κρίσιμο όριο. Η εξέλιξη της ανεργίας και του πληθωρισμού, μπορεί να αποβεί καθοριστική στο μέλλον, για τον υπολογισμό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, με την χρήση ή χωρίς, της όποιας προϋπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές, μπορούν να διεκδικήσουν αύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίας (συνολικά 30%) για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω. Ειδικά για τους εργατοτεχνίτες που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, η αύξηση είναι 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, αλλά έως έξι τριετίες, άρα συνολικά ανέρχεται στο 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Υπενθυμίζεται ότι:

*Η προϋπηρεσία που είχε καταγραφεί πριν από τις 14.02.2012 (όταν πάγωσαν οι τριετίες με την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου), συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά την 1.1.2024.

*Όσοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν μετά την 14η Φεβρουαρίου 2012, ξεκινούν να «γράφουν» προϋπηρεσία, μετά την 1.1.2024 επίσης.

*Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νομίμων, τότε οι όποιες αυξήσεις προκαλούνται από τις μισθολογικές ωριμάνσεις συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει.

*Για την περίοδο από 14.02.2012 έως 31.12.2023 δεν προκύπτει  καμία αξίωση από την πλευρά των εργαζομένων, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Τα στοιχεία απασχόλησης και χρόνου ασφάλισης μπορούν να αναζητηθούν από τους εργαζόμενους με τους εξής τρόπους:

*Μέσω του my ERGANI και του myΕΦΚΑ με την χρήση κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.

*Στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας και του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) μπορούν να αναζητηθούν τα στοιχεία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ανά κλάδο, αν είναι σε ισχύ.

*Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητήσουν πιστοποιητικό εργασίας από τον εργοδότη, για το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησής τους κατά τη λήξη της σύμβασης. Ειδικά, μπορούν να ζητήσουν και βεβαίωση της ποιότητας της εργασίας τους και της διαγωγής τους.

Το ΚΕΠΕΑ προσθέτει ότι στους εργαζόμενους, έχει κατοχυρωθεί μέσω των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ και η πρόσθετη καταβολή επιδόματος γάμου (10% επί του μισθού), που δεσμεύει το σύνολο των εργοδοτών της χώρας.

Η ΓΣΕΕ επιμένει ότι η επαναφορά των τριετιών πρέπει να είναι πραγματική, από τότε που επιβλήθηκε η αναστολή της διαδικασίας, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2012. Ζητάει από το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει  άμεσα στην κήρυξη ως γενικά υποχρεωτικών όλων των κλαδικών ΣΣΕ που έχει υποβληθεί σχετική πρόταση ή θα γίνει στο  μέλλον. Επίσης, ζητάει από την Κυβέρνηση να επαναφέρει στην Εθνική Γενική ΣΣΕ, τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις,  όπως ίσχυε πριν από το 2012. Μάλιστα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να διασφαλιστεί και με το  νόμο για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (2022/2041) για τον κατώτατο μισθό που πρέπει να γίνει φέτος. Μόνο έτσι,  πιστεύει η Συνομοσπονδία ότι θα επιτευχθεί η ευρεία κάλυψη του 80% των εργαζομένων στη χώρα από ΣΣΕ.

Πίνακες διαμόρφωσης του  κατώτατου νομοθετημένου μισθού και ημερομισθίου από 1/1/2024

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Από 1/1/2024

ΑΓΑΜΟΙ-ΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ-ΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 34,84 38,32
Με 1 τριετία 36,58 40,07
Με 2 τριετίες 38,32 41,81
Με 3 τριετίες 40,07 43,55
Με 4 τριετίες 41,81 45,29
Με 5 τριετίες 43,55 47,03
Με 6 τριετίες 45,29 48,78

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

ΜΙΣΘΟΙ

Από 1/1/2024

ΑΓΑΜΟΙ-ΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ-ΕΣ
Χωρίς προϋπηρεσία 780,00 858,00
Με 1 τριετία 858,00 936,00
Με 2 τριετίες 936,00 1.014,00
Με 3 τριετίες 1.014,00 1.092,00

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ