Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
31.2 C
Athens

Τηλεργασία στην Αττική – Πότε υποβάλλουν αιτήσεις οι εργοδότες – Ποιοι κλάδοι εξαιρούνται

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, είναι το «κρίσιμο 24ωρο» για τις χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής, ώστε να δηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν να εργάζονται εξ αποστάσεως, με τηλεργασία. Το σχετικό έντυπο (4.1 Δήλωση Εξ Αποστάσεως Εργασία) ετοιμάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τώρα πρέπει σε αυτό, οι εργοδότες να δηλώσουν το 40% του προσωπικού τους. Πρόκειται για ένα βασικό μέτρο που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση και το οποίο, θεωρητικά, ισχύει από την περασμένη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και για ένα δεκαπενθήμερο, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η δήλωση της υποχρεωτικής τηλεργασίας, βέβαια, αφορά μόνο επιχειρήσεις που μπορούν οι εργαζόμενοί τους να παρέχουν την λεγόμενη «εξ αποστάσεως» απασχόληση και βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής. Από αυτή την υποχρέωση, εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων, καθώς και οι ταχυμεταφορές.

Οι διευκρινήσεις δόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, αφού πρώτα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις και τα λογιστήριά τους για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν. Όπως έγινε γνωστό, για να υπολογιστεί το 40% των εργαζομένων που θα τεθούν σε καθεστώς τηλεργασίας, θα ληφθεί υπόψη ο πραγματικός αριθμός των απασχολούμενων στις εγκαταστάσεις της κάθε επιχείρησης. Όμως δεν θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων που τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης. Επίσης, από τον υπολογισμό του «κρίσιμου 40% θα πρέπει να μείνουν εκτός και όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, όπως για παράδειγμα άδεια ασθένειας, ή άδεια μητρότητας.

Επισημαίνεται ότι η σχετική διάταξη ισχύει και για εργαζόμενους των οποίων ο χρόνος εργασίας επιμερίζεται τόσο εντός, όσο και εκτός γραφείου. Βασική παράμετρος φυσικά, είναι η εργασία γραφείου να μπορεί να παρασχεθεί και από απόσταση.

Πιο αναλυτικά, το υπουργείο Εργασίας έδωσε τις εξής διευκρινήσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1.:

1.Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 25/9/2020, ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζόμενου.

2.Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.

3.Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη «Ώρες έναρξης και λήξης, Ημέρες εργασίας» αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησής τους.

4.Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής,  που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους,  για το διάστημα έως τις 4 Οκτωβρίου υφίσταται η υποχρέωση προαναγγελίας του 40% του προσωπικού τους την Παρασκευή και όχι απολογιστικά. Από  5/10/2020 κι εφόσον δεν υπάρξει χρονική επέκταση του μέτρου, επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής του Εντύπου Ε.4.1. απολογιστικά, ήτοι εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.

5.Εφόσον κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 40%  του προσωπικού που πρέπει  να εργασθεί εξ αποστάσεως προκύπτει αριθμός  200 εργαζομένων και άνω, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν το Εντύπου Ε.4.1. μέχρι και την 28η /9/2020 με ημερομηνία έναρξης  του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας  την 25η /9/2020. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν επισύρει τις κυρώσεις του νόμου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ