Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
33.4 C
Athens

Στον «αέρα» οι συνδικαλιστικές ενώσεις – Η ΓΣΕΕ ζητάει κατάργηση ή παράταση του νόμου Χατζηδάκη

Να καταργηθούν οι διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη που επιβάλλουν τη δημιουργία Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ), ζητάει η ΓΣΕΕ.

Αιτία είναι τα πρακτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω μη έκδοσης των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Συνομοσπονδία ζητάει, εάν δεν γίνει κατάργηση των «επίμαχων» διατάξεων, να αποφασιστεί η παράτασή τους έως το τέλος του 2022, ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των συνδικάτων.

Η ΓΣΕΕ έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της μοναδικής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως εκκρεμούν άλλες δύο, που ακόμα δεν έχουν εκδοθεί! Πρόκειται για δύο κρίσιμα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της χώρας πεδία τα οποία αποκτούν υποχρεωτική ψηφιακή διάσταση και παραμένουν αρρύθμιστα.

Συγκεκριμένα, δεν έχει διατεθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 87 του «νόμου Χατζηδάκη» (ν.4808/21), κατάλληλο και χωρίς αντάλλαγμα λογισμικό για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών των σωματείων εξ αποστάσεως με ψηφιακό τρόπο, ο οποίος καθίσταται υποχρεωτικός από 1ης.1.2022. Παράλληλα δεν έχει προσδιορισθεί η αναγκαστική πλέον από το άρθρο 84 ψηφιακή μορφή των βιβλίων των σωματείων, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

Εάν η διαδικασία μείνει ως έχει, η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι θα επικρατήσει σύγχυση για κάποιο χρονικό διάστημα στις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων, με κίνδυνο να ενισχυθεί η παραβατικότητα των εργοδοτών. Αιτία είναι ότι τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων θα βρίσκονται σε αναστολή αφού θα εκκρεμεί η εγγραφή των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ακόμη ότι η υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗΣΟΕ, σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάβαση που επιβάλλεται, απαιτούν οικονομικά και λειτουργικά μέσα και υποδομή, στα οποία δεν έχει πρόσβαση μεγάλο μέρος των συνδικάτων, αλλά και των φυσικών προσώπων–μελών τους.

Επίσης, διαπιστώνεται η ανάγκη κατάρτισης και εξοικείωσης των μελών στη χρήση των ψηφιακών μέσων, ειδικά στις εκλογικές διαδικασίες. Γι’ αυτό ζητείται ή να καταργηθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις ή να παραταθεί η εφαρμογή τους για άλλο ένα έτος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ