Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
29.3 C
Athens

Ρυθμίσεις: «Χαμηλή πτήση» για 72 και 120 δόσεις – Διασώζεται η πάγια

Περιορισμένη απήχηση έχουν οι ρυθμίσεις οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που βρίσκονται σε πλήρη ισχύ, καθώς η συμμετοχή των οφειλετών είναι μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί.

Αν και βρισκόμαστε μόλις δύο εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου, για την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις, εκτός της πάγιας των 24 δόσεων, δεν βρήκαν ακόμα την κατάλληλη πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων έχει μόλις 19.000 αιτήσεις, για ρυθμισμένο ποσό που ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ. Ακόμα πιο λίγες είναι οι αναβιώσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων, αφού έχουν υποβληθεί μόλις 12.000 αιτήσεις γι’ αυτό τον σκοπό. Μάλιστα, δεν θεωρείται δεδομένο ότι το σύνολο των αιτήσεων θα γίνει αποδεκτό, καθώς πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις επανένταξης στην εν λόγω διαδικασία αποπληρωμής του χρέους. Ίδια κατάσταση και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορά τα χρέη από την περίοδο του Covid – 19 με περίπου 29.000 αιτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχική εκτίμηση ήταν ότι μπορούν δυνητικά να ενταχθούν σε όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις περισσότεροι από 300.000 οφειλέτες.  Αλλά έως τώρα έχουν ενταχθεί 60.000 σε όλες τις ρυθμίσεις, άρα κάτι λιγότερο από το 20%.

Ενδεικτικό του πλήθους των οφειλετών που βρίσκονται  εκτός ρύθμισης,  αν και έχουν σημαντικά χρέη προς την Κοινωνική Ασφάλιση, είναι το στοιχείο που αναδεικνύεται από την τελευταία διαθέσιμη έκθεση του ΚΕΑΟ, που αφορά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Μόνο τη ρύθμιση των 120 δόσεων, την έχουν χάσει συνολικά 282.503 οφειλέτες, με το ρυθμιζόμενο ποσό που τώρα βρίσκεται εκτός διαδικασίας, να ανέρχεται στα 3,06 δισ. ευρώ. Από αυτούς, μόλις οι 12.000 επέλεξαν να αναβιώσουν την παλιά ρύθμιση…

Αντίθετα, η «πάγια» ρύθμιση των 24 δόσεων φαίνεται ότι αφήνει ικανοποιημένους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εργασίας καθώς έως τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 120.000 αιτήσεις, με το ρυθμισμένο ποσό οφειλής, να ανέρχεται στα επίπεδα των 880 εκατ. ευρώ, συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις των 72 και των 120 δόσεων αφορούν μόνο όσους έχουν παλαιά χρέη. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι τα χρέη αυτά να τα είχαν εντάξει κατά το παρελθόν στη ρύθμιση των 120 δόσεων ή ακόμα και στη ρύθμιση των 72 δόσεων που εφαρμόστηκε για χρέη που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας.

Ακριβέστερα, η αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων (120 δόσεις) αφορά εκείνες τις μηνιαίες καταβολές που χάθηκαν μέχρι  01/02/2023. Για να ξεκινήσει η διαδικασία χωρίς να παρουσιαστούν εμπλοκές, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης. Η καταβολή για να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης αναβίωσης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης και θα αφαιρεθεί από το σύνολο του χρέους.

Εάν υπάρξουν στο μεταξύ και νέες οφειλές όμως, αυτές θα πρέπει ή να εξοφληθούν άπαξ, ή να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Μάλιστα, η πάγια ρύθμιση θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα και εν συνεχεία να αναβιώσει η παλαιά ρύθμιση.

Αναφορικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες που παραμένουν συνεπείς για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, η δυνατότητα ένταξης αφορά μόνο για τυχόν οφειλές της περιόδου από τον Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022. Δικαίωμα ένταξης υπάρχει όμως μόνο για τα όποια χρέη έχουν δημιουργηθεί την ανωτέρω περίοδο προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), με εξαίρεση το νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2022.

Δικαίωμα ένταξης έχουν και οφειλέτες με χρέη εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, οι οποίοι μπορεί να είχαν δημιουργήσει  και προγενέστερες οφειλές. Όμως θα πρέπει αυτές ειδικά τις οφειλές να την έχουν ρυθμίσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021 το αργότερο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ