Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.6 C
Athens

Πώς θα πάρουν σύνταξη όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 15αετία

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης έως έξι μήνες (150 ημέρες), με εξαγορά, έτσι ώστε χιλιάδες εργαζόμενοι να καταφέρουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή 15αετία (4.500 ημέρες) και να βγουν στη σύνταξη, προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα, ειδικά σε δημόσιους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται ώστε να συνταξιοδοτηθούν, με προαιρετική (έως τρία έτη), συνέχιση της ασφάλισής τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε εφαρμογή διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας (ν. 4921/22 αρ. 53), η εγκύκλιος ορίζει ότι εφεξής θα παρέχονται δύο ξεχωριστές δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η πρώτη αφορά την αναγνώριση υπολοιπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αφορά όλους όσοι είναι ασφαλισμένοι σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, Προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας δηλαδή το 67ο έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. Ειδικά για όσους απασχολούνται στο δημόσιο τομέα και έχουν σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου, πρέπει να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
  • Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.
  • Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
  • Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  • Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.
  • Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Εάν πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν τις Ημέρες Ασφάλισης που τους υπολείπονται καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό που τους προκύπτει από τις εισφορές ασφαλισμένου και  εργοδότη, με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (έως τώρα 34,181 ευρώ), κατά την υποβολή της αίτησης, στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Σύμφωνα με παράγοντες τις Κοινωνικής Ασφάλισης, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους αποχώρησαν από την εργασία τους,  συμπληρώνοντας  το όριο ηλικίας και νομίζοντας ότι έχουν και τις απαιτούμενες εκ του νόμου, Ημέρες Ασφάλισης, για να συνταξιοδοτηθούν. Στην πορεία διαπίστωσαν ότι δεν καλύπτουν την δεύτερη προϋπόθεση και τώρα, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το κατώτατο όριο των 4.500 ενσήμων.

Η δεύτερη διευκόλυνση αφορά όσους εργάζονται στο δημόσιο τομέα και έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες, εντός πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.  Σε αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, για διάστημα μέχρι τρία έτη, από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Για να μπορέσουν να κάνουν χρήση της διάταξης νόμου και να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
  • Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας, εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση.
  • Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για την υπαγωγή στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση δεν θα παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι σε Υγειονομικές Επιτροπές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου σε ποσοστό 66,6% και άνω.

Η συγκεκριμένη διαδικασία προαιρετικής ασφάλισης,  μπορεί να εφαρμοστεί και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές για προαιρετική ασφάλιση, σε σχέση με τις αποδοχές τους. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται, πλην του μήνα υποβολής της αίτησης, των 25 ημερών ασφάλισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ