Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.5 C
Athens

Πώς θα επαναπροσληφθούν οι εποχικά απασχολούμενοι στον τουρισμό – Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Με εγκύκλιο που εξέδωσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης το υπουργείο Εργασίας, επιδιώκει να τακτοποιήσει το εργασιακό καθεστώς των εποχιακά απασχολούμενων στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η επαναπρόσληψη αυτών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που εργάζονταν πέρσι. Αν όμως η επιχείρηση δεν επαναλειτουργήσει, τότε οι εργαζόμενοι αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα να ενταχθούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, δηλαδή να λαμβάνουν έως 534 ευρώ το μήνα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Το ίδιο ισχύει αν η επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία της, εν μέσω θέρους, λόγω κορονοϊού.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα, μετά την επαναπρόσληψη των εργαζομένων, ένα μέρος ή το σύνολο αυτών, να τους θέσουν υπό αναστολή σύμβασης. Πάλι όμως σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Επιπρόσθετα, οι εργοδότες, έχουν τη δυνατότητα, όσους ή μέρος των εργαζομένων που επαναπροσέλαβαν με όρους πλήρους απασχόλησης, να τους εντάξουν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να μειώσουν έως το μισό, την εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων, με ανάλογη μείωση αποδοχών. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους, θα λάβουν ένα μέρος της περικοπής που θα υποστούν (το 60%), από το Κράτος.

Προσοχή: Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν η επιχείρηση στην οποία δούλευαν παραμείνει κλειστή, θα πρέπει οι ίδιοι να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο καθεστώς της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Πιο αναλυτικά:

* Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τουριστικών λεωφορείων εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

* Οι εργοδότες, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και μέχρι 30/9/2020, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας απασχόλησής τους κατά την προηγούμενη περίοδο. Σε αναστολή σύμβασης εργασίας δύναται να τεθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο κατά τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατ’ ανώτατο όριο οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.

* Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή κατά τα ανωτέρω, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

* Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, που θα επαναλειτουργήσουν εντός των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης.

* Στην περίπτωση επιχειρήσεων που αποφασίσουν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σ’ αυτές καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης έως 30/9/2020. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία υποβολής των σχετικών μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων.

* Εργοδότες που θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:

  1. i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων
  2. ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων,

iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας.

 

  • Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή, δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψή τους και υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αμείβουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.
  • Οι εργοδότες, μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Δηλαδή, να υπαγάγουν στον μηχανισμό εργαζόμενους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον έχουν προβεί στην επαναπροσλήψή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης, τότε θεωρείται ότι η αναστολή έχει ανακληθεί οριστικά.
  • Εργαζόμενοι κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για όλο το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των Σ.Σ.Ε.

  • Επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Το ποσοστό του 17% των πρακτικά ασκούμενων στα ξενοδοχεία υπολογίζεται στους πραγματικά απασχολούμενους.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ