Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
18.1 C
Athens

Πρόγραμμα κατάρτισης για 80.000 ανέργους: Θέμα ημερών η δημόσια πρόσκληση

Μέρες μετράει η έναρξη του προγράμματος κατάρτισης που αφορά 80.000 ανέργους και προωθεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ), παρέχοντας επίδομα έως 1.000 ευρώ. Ένα πρόγραμμα που ο στόχος είναι να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 15 Ιουλίου και θα παρέχει στους συμμετέχοντες 200 ώρες κατάρτισης, ενώ θα δίνει έμφαση στις πράσινες δεξιότητες.

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει την χρήση voucher από τους ανέργους, οι οποίοι για κάθε ώρα κατάρτισης θα λαμβάνουν 5 ευρώ. Στο τέλος της διαδικασίας και αφού θα έχουν συμπληρωθεί οι 200 ώρες κατάρτισης, θα εισπράττουν το εν λόγω επίδομα των 1.000 ευρώ.

Η ΔΥΠΑ θα εκδώσει σχετική πρόσκληση προς τους ανέργους – υποψήφιους ωφελούμενους, ώστε να υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το εγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Δικαιούχοι θα μπορούν να είναι οι άνεργοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση θα επικεντρώνεται σε τομείς που αφορούν τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες. Οι ωφελούμενοι θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν πρόγραμμα κατάρτισης με διάρκεια από 50 έως 200 ώρες. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση θα διατηρείται ίδια, δηλαδή θα ανέρχεται σε 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στο 65% και στο 35% δια ζώσης. Στους συμμετέχοντες, εκτός από το επίδομα θα δοθεί και πιστοποίηση, μέσω ανεξάρτητων παρόχων.

Σημειώνεται ότι μόλις στις 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε από την ΔΥΠΑ, στον ιστότοπο του Οργανισμού, η ανάρτηση των οριστικών μητρώων παρόχων κατάρτισης. Τα μητρώα περιλαμβάνουν 179 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και 13 επιλεγμένα πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Το πρώτο εξ αυτών κοστολογείται στα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και φέρει τον τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η συνέχεια αναμένεται να είναι μια επόμενη, αντίστοιχη πρωτοβουλία, που θα εκκινήσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους και θα αφορά έως 150.000 ωφελούμενους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ