Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
34.3 C
Athens

Ποιοι επαγγελματίες του πολιτισμού δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού: Όροι και προϋποθέσεις

Τέθηκε η αφετηρία από το οικονομικό επιτελείο στη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όσους εργάζονται στην τέχνη και τον πολιτισμό. Σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, παρουσιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά τα μέτρα στήριξης.

Πιο, αναλυτικά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο την αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ το μήνα) δικαιούνται οι εξής εργαζόμενοι:

α) Όσοι δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος.

β) Όσοι δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η αποζημίωση συνοδεύεται από πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπούστην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση υποβάλλεται χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Στην αίτηση, οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Πριν από την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν με τις απαιτούμενες διασταυρώσεις, οι οποίες θα γίνουν:

α. Στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandculture professionals.services.gov.gr, για τους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

β. Στον e-ΕΦΚΑ, για τους ξεναγούς.

γ. Στα τηρούμενα Μητρώα των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

δ. Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς.

Σε όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, ενώ τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν, αναζητούνται προς επιστροφή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ