Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
7.3 C
Athens

Νομοσχέδιο: Ποιοι υπάγονται στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Το νομοσχέδιο με την μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση είναι πια γεγονός! Από το πρωί της Τετάρτης, 30 Ιουνίου, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει εκεί, έως τις 13 Ιουλίου.  Βασική παράμετρος της μεταρρύθμισης που προωθείται είναι η δημιουργία ασφαλιστικού λογαριασμού (κουμπαρά) για κάθε ασφαλισμένο – εργαζόμενο που θα συμμετάσχει σε αυτό  το εγχείρημα. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα ιδρυθεί το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και θα αναλάβει να επενδύει τα κεφάλαια που θα προκύπτουν από τις εισφορές των ασφαλισμένων.

Στο νέο Ταμείο, θα υπαχθούν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

  1. Υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 2022 και μετά ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
  2. Προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, από την 1η Ιανουαρίου 2023:

– Οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης. Ιανουαρίου 1987 (35άρηδες).Από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του νέου Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

– Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου:

α) Οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί.

β) Τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

γ) Τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ