Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
30.2 C
Athens

Παραγραφή οφειλών: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των αιτήσεων για επιτάχυνση διαδικασίας

Ειδική πλατφόρμα «εσωτερικής χρήσης», έθεσε σε λειτουργία ο ΕΦΚΑ, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία της παραγραφής οφειλών και να διεκπεραιωθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα οι χιλιάδες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους – ασφαλισμένους.

Μέσω αυτής, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των μη μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών), που επιθυμούν να παραγραφούν οφειλές 10αετίας. Εκεί μπορούν να διαπιστώνουν αν όντως η αίτησή που έχουν υποβάλλει, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έτσι, να επιταχύνουν τις διαδικασίας ολοκλήρωσης της όποιας παραγραφής. Ουσιαστικά, αυτοματοποιείται η εύρεση των γεγονότων εκείνων που θεωρούνται «διακοπτικά» και θα μπορούσαν να εμποδίσουν την παραγραφή των οφειλών από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Γίνεται επομένως, το άμεσο «τσεκάρισμα» των εν λόγω οφειλών και, εάν δεν συνντρέχουν κάποια από τα ακόλουθα γεγονότα, τότε προχωράει η διαδικασία της παραγραφής. Έτσι, θα αποφεύγονται στο εξής τυχόν καθυστερήσεις από υπαλλήλους που ήταν υποχρεωμένοι έως τώρα να αποστέλλουν υπηρεσιακά σημειώματα για τα όποια διακοπτικά γεγονότα εντόπισαν. Κάτι τέτοιο θα γίνεται ηλεκτονρικά και έτσι εκτιμάται ότι η θα  υπάρχει επιτάχυνση στην ολοκλήρωση των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν.

Διακοπή παραγραφής

Τα γεγονότα εκείνα που χαρακτηρίζονται από τον ΕΦΚΑ ως «διακοπτικά» και έχουν ως αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται το μέτρο της διαγραφής, καταγράφονται σε εγκύκλιο του Φορέα. Αυτά είναι τα εξής:

  1. Επίδοση στον σύνδικο της πτώχευσης αναγγελίας του ΚΕΑΟ για την κατάταξη της απαίτησης (οφειλής) στον Πίνακα Διανομής της πτώχευσης.
  2. Επίδοση στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφο), αναγγελίας του ΚΕΑΟ για την κατάταξη της απαίτησης (οφειλής) στον Πίνακα Κατάταξης του Πλειστηριασμού.
  3. Επίδοση (μετά την 1/1/2015) από το ΚΕΑΟ στον οφειλέτη της προβλεπόμενης από τον ΚΕΔΕ ατομικής ειδοποίησης περί έναρξης της αναγκαστικής εις βάρος του εκτέλεσης.
  4. Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Υποθηκοφυλακείο /Κτηματολόγιο υποθήκης επί ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη για την διασφάλιση της απαίτησης (οφειλής).
  5. Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Ειρηνοδικείο/ Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολόγιο κατάσχεσης κινητής/ακίνητης περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη ή με την επίδοση σε τρίτο ή σε Πιστωτικό Ίδρυμα κατάσχεσης απαίτησης εις χείρας του.
  6. Καταβολή από πλευράς του οφειλέτη είτε ποσών έναντι της εκτός ρύθμισης οφειλής του είτε δόσεων ρύθμισης μετά από αίτηση/απόφαση ρύθμισης.

Υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 35.000 οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, στους δυόμιση μήνες, κατά τους οποίους ξεκίνησε το μοντέλο της 10αετούς παραγραφής οφειλών. Η πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων όμως, παραμένει «παγωμένη» στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής ή όχι. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη διοίκηση είναι εντός των εορταστικών ημέρων του Πάσχα, να ολοκληρωθεί ταχύρρυθμη διαδικασία εκπαίδευσης σε υπαλλήλους του Φορέα,  ώστε να αναλάβουν τη διαδικασία με πιο γρήγορο ρυθμό. Παράλληλα, έχουν δοθεί εντολές προς το ΚΕΑΟ να προωθούν απευθείας τις αιτήσεις, στις τοπικές διευθύνσεις, υπό μορφή έγκρισης, ώστε να πάψουν να υφίστανται τυχόν αμφιβολίες υπαλλήλων για το έγκυρο της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δεκαετής παραγραφή ξεκινάει από την πρώτη ημέρα από το επόμενο έτος από το οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Ο χρόνος αυτός λειτουργεί ανεξάρτητα από την περίοδο, κατά την οποία βεβαιώθηκαν οι τυχόν οφειλές. Τα χρέη θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει εάν έχει  γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής.

Σε αυτή τη φάση, τα χρέη που παραγράφονται ή που πρόκειται να παραγραφούν προέρχονται κυρίως από την περίοδο 2006 – 2012 (που είναι δέκα έτη πριν από την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας). Πρόκειται για χρέη, για τα οποία δεν είχε κινηθεί ούτε από τον ΕΦΚΑ, ούτε από το ΚΕΑΟ,  η διαδικασία της νόμιμης αναζήτησής τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ