Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
14.7 C
Athens

Παράλληλη ασφάλιση: Παράταση για ένα μήνα στην καταβολή των εισφορών

Μηνιαία παράταση, προτίθεται να παραχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ στην καταβολή της πρώτης δόσης για χιλιάδες ασφαλισμένους που βρίσκονται υπό καθεστώς παράλληλης απασχόλησης-ασφάλισης. Πρόκειται για περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι οφείλουν ποσά από το 2020, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Έτσι, αντί για τα τέλη Μαΐου, θα δοθεί χρονικό περιθώριο ενός μήνα, έως τα τέλη Ιουνίου, για να καταβληθούν εμπρόθεσμα οι εισφορές, αφού πρώτα θα έχουν σταλεί έγκαιρα τα σχετικά ειδοποιητήρια.

Η καθυστέρηση που έχει προκύψει στην καταβολή των εισφορών τους, ανέρχεται στους 15 μήνες και αναμένεται να μεγαλώσει και άλλο. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών δεν έχει ολοκληρωθεί, κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να σταλούν και τα σχετικά ειδοποιητήρια. Συνεπώς, η αρχική εκτίμηση ότι ήταν εφικτό η πρώτη δόση από τις εισφορές να καταβληθεί έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα, μοιάζει απίθανο να επιβεβαιωθεί.

Για το λόγο αυτό, σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να υπάρχει εισήγηση, ώστε να δοθεί παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπολογισμού των εισφορών, άρα και έγκαιρης αποστολής των ειδοποιητηρίων. Υπενθυμίζεται ότι η εξόφληση, όταν πια εκκινήσει η διαδικασία, θα πραγματοποιηθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Υπόχρεοι να καταβάλλουν εισφορές είναι όσοι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, κατέβαλλαν κατά το 2020, μικρότερα ποσά από αυτά που τους αναλογούσαν, βάσει του εισοδήματός τους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν και μισθωτή απασχόληση θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές, σε σχέση με τις αποδοχές τους. Εάν από την ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν, οι εισφορές που κατέβαλλαν είναι μικρότερες, τότε ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καλύψει τη διαφορά που προκύπτει. Βέβαια, το όποιο επιπρόσθετο ποσό, θα προσμετράται αυξάνοντας στο μέλλον την καταβληθείσα σύνταξη του δικαιούχου…

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, η ελάχιστη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που καλείται να επιλέξει ο ασφαλισμένος είναι η δεύτερη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για τη μη μισθωτή του απασχόληση, θα οφείλει κάθε μήνα ένα ποσό της τάξης των 252 ευρώ. Στην περίπτωση που η παράλληλη, μισθωτή του εργασία είναι στα επίπεδα των 930 ευρώ  το μήνα και άνω, τότε ο ασφαλισμένος καλύπτεται από την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει και δεν οφείλει το παραμικρό. Εάν όμως, λαμβάνει για τις υπηρεσίες του ως μισθωτός, μόνο τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 650 ευρώ μικτά, τότε προκύπτει οφειλή στον e-ΕΦΚΑ που ανέρχεται στα 75,85 ευρώ το μήνα.

Στην περίπτωση αυτή, βρίσκονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, που για κάποιο χρονικό διάστημα ή για όλο το 2020 είχαν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καθώς και  μισθωτοί που διατηρούσαν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι).

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποσύνδεση των εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα (νόμος Βρούτση), για περιπτώσεις παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, ισχύουν τα εξής:

-Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση: Το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο κύριας ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.

-Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι (έως 5 έτη ασφάλισης) με παράλληλη  μισθωτή απασχόληση: Βάση αναφοράς είναι η 1η ασφαλιστική κατηγορία.

-Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση: Το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας κατηγορίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ