Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Athens

Ο νέος κατώτατος μισθός προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στις επιχειρήσεις

Ο κάθε εργαζόμενος, που αμείβεται με τις κατώτατες αποδοχές του ιδιωτικού τομέα, θα κοστίζει εφεξής στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον 71,5 ευρώ παραπάνω, το μήνα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ μικτά, από την 1η Μαΐου και μετά, επιφέρει την συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση, εκτός από τα 50 ευρώ αύξησης που εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου, προκαλεί μια πρόσθετη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, που κυμαίνεται στα επίπεδα των 8,3 ευρώ το μήνα, σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς λόγω της εισφοράς που πρέπει να καταβάλλει ο εργαζόμενος στο πρώην ΙΚΑ (117,5 αντί για 109,2 ευρώ). Επίσης, άλλα 13,2 ευρώ είναι οι επιπλέον εργοδοτικές εισφορές, που θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση (187,5 αντί για 174,3 ευρώ).

Έτσι, σύμφωνα με την ανάλυση που έχει πραγματοποιήσει η ΕΣΕΕ προκύπτει ότι το συνολικό κόστος της επιχείρησης, θα ανέλθει στα 1.019,3 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο, περισσότερα δηλαδή κατά 71,5 ευρώ σε σχέση με 947,8 ευρώ που ήταν, έως 30 Απριλίου που ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 663 ευρώ.

Όλα αυτά, για να καταβληθεί στους εργαζόμενους ένα ποσό της τάξης των 613 ευρώ καθαρά, δηλαδή 43 ευρώ περισσότερα, σε μηνιαία βάση.

Άλλωστε οι τριετίες είναι «παγωμένες», κάτι που σημαίνει ότι όσοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μετά το 2012, δεν καρπώνονται το ποσοστό επιπλέον αύξησης που ορίζεται από την σχετική νομοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε τριετία, προβλέπεται αύξηση 10%, με ανώτατο ποσοστό το 30% για προϋπηρεσία 9-12 έτη.

Στην ίδια μοίρα,  με «παγωμένες» τριετίες, βρίσκονται και όσοι εργαζόμενοι το 2012, δεν είχαν προλάβει να καλύψουν το σύνολο της 12αετούς προϋπηρεσίας.

Για όλους τους υπόλοιπους, τους πιο «παλιούς» εργαζόμενοι οι προσαυξήσεις στις τριετίες, έχουν ως εξής: Για προϋπηρεσία 3-6 έτη, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 785,8 ευρώ μικτά, δηλαδή αυξημένος κατά 55 ευρώ, συγκριτικά με τα 730,8 ευρώ μικτά του προηγούμενου καθεστώτος. Αντίστοιχα, στο αμέσως επόμενο κλιμάκιο (6-9 έτη), προκύπτει κατώτατος μισθός 857,3 ευρώ μικτά (+60,2 ευρώ) και στο ανώτατο επίπεδο (9-12 έτη προϋπηρεσία), ανέρχεται σε 928,7 ευρώ μικτά (+65,1%).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ