Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
29.3 C
Athens

ΟΑΕΔ: Αύξηση στο βοήθημα για αυτοαπασχολούμενους – Όροι και προϋποθέσεις

Αύξηση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, θα δοθεί στο επίδομα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ στους ανεξάρτητα και τους αυτοτελώς απασχολούμενους. Έτσι, από τα 366 ευρώ που ήταν έως τώρα, το εν λόγω βοήθημα θα ανέλθει στα 399 ευρώ. Η αναδρομικότητα θα ισχύει από τις 17 Ιουλίου.

Σε σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Οργανισμός, ορίζονται οι λεπτομέρειες της αύξησης και της αναδρομικότητας, ενώ επισημαίνεται ότι το εν λόγω βοήθημα καταβάλλει το λιγότερο για ένα τρίμηνο.

Πιο συγκεκριμένα, για να χορηγηθεί το βοήθημα αυτό θα πρέπει το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ. Επίσης, το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, πάλι των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 40.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι θα παραμένουν σε εκκρεμότητα τυχόν αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους και μέχρι να είναι εφικτή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου έτους.

Όταν τεθεί σε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσης τους προκειμένου να προχωρήσουν οι υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων.

Ας δούμε σε ποιες περιπτώσεις αναστέλλεται η καταβολή του βοηθήματος:

  • Αν ο αιτών αναλάβει μισθωτή εργασία ή αν αυτοαπασχοληθεί, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
  • Αν υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Αν λήξει σε χρόνο προγενέστερο της επιδότησης η άδεια διαμονής ή εργασίας που διαθέτει (για πολίτες τρίτων χωρών).
  • Αν καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία (λόγω ασθένειας).
  • Αν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας.
  • Αν υποστεί διοικητική κράτηση ή φυλάκιση.
  • Αν στρατευτεί.
  • Αν ξεκινήσει πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ