Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
17.4 C
Athens

Μηδενικές ή ελάχιστες αυξήσεις για το 44% των συνταξιούχων

Υπερβαίνουν το 44% του συνόλου, καθώς ανέρχονται σε 1.093.052 άτομα, οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν καθόλου ή θα τύχουν πολύ μικρών αυξήσεων στις συντάξεις τους, με το νέο έτος. Η αύξηση κατά 7,75% που θα καταβληθεί στις κύριες συντάξεις από 1.1.23 δεν θα δοθεί σε ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των δικαιούχων, κύρια λόγω υψηλής προσωπικής διαφοράς.

Όπως προκύπτει από έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε εφαρμογή της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης για την αύξηση των συντάξεων:

 • Τουλάχιστον 748.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν αύξηση εξαιτίας της υψηλής προσωπικής διαφοράς.
 • Περίπου 345.000 συνταξιούχοι θα λάβουν μειωμένο ποσοστό αύξησης, καθώς θα υπάρξει συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά και στον τραπεζικό λογαριασμό τους θα δουν μόνο το ποσό που υπερβαίνει την διαφορά.
 • Νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και μετά, θα λάβουν ολόκληρη αύξηση μόνο επί της εθνικής σύνταξης, καθώς ως προς την ανταποδοτική θα καλύπτεται μικρό μέρος, διότι υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και μετά.
 • Οι επικουρικές δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση για αύξηση των συντάξεων.
 • Αμετάβλητο παραμένει το επίδομα νόσου και ανικανότητας που καταβάλλεται σε πολιτικούς  υπαλλήλους και στρατιωτικούς, επειδή συνδέεται με τον βασικό μισθό του λοχαγού.
 • Δεν αυξάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ, καθώς ως βάση υπολογισμού λαμβάνει το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
 • Δεν αυξάνεται το ποσό της προκαταβολής σύνταξης και της προσωρινής σύνταξης, το οποίο λάμβαναν οι δικαιούχοι έως το τέλος του 2022.
 • Αμετάβλητο παραμένει το ποσό ενδεχόμενης διαφοράς προσυνταξιοδοτικής παροχής μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων κύριας σύνταξης.
  Ως κύρια σύνταξη, η οποία επηρεάζεται από τον συντελεστή αύξησης, λογίζεται το 50% της καταβαλλόμενης προσυνταξιοδοτικής παροχής, η οποία χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση, αφορά σε όλες τις κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δηλαδή:

α) Κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

β) Κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού με τις διατάξεις του οποίου απονεμήθηκε αυτή, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, του π. ΟΓΑ και του π. ΝΑΤ.

γ) Συντάξεις που θα απονεμηθούν από 1.1.23 και μετά, αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής τους, ανατρέχει στο 2022.

Αναλυτικότερα:

 • Η εθνική σύνταξη από 384 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.23 στα 413,76 ευρώ.
 • Το ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις, αυξάνεται από 4.608€,  σε 4.965,12 ευρώ, από 1.1.23 και μετά.
 • Το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, επίσης αυξάνεται από 1.382,4 ευρώ, σε 1.489,54 ευρώ από 1.1.23 και μετά.
 • Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος, αυξάνεται από 768 ευρώ, σε 827,52 ευρώ.
 • Το κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου, με 15 έτη και λιγότερα, αυξάνεται από 360 ευρώ, σε 387,90 ευρώ.
 • Η βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ αυξάνεται σε 387,90 ευρώ.
 • Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα αυξάνεται σε 387,90 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τα ήδη καταβαλλόμενα επιδόματα, όσο και τις νέες απονομές επιδομάτων.
 • Το ποσό του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για «παλαιούς ασφαλισμένους» (έναρξη ασφάλισης έως 31.12.1992), καθώς και τους τυφλούς δικαιούχους ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης, αυξάνεται με βάση τον συντελεστή αύξησης συντάξεων. Το ανώτατο όριο του επιδόματος ανέρχεται σε 671,40 ευρώ.

·       Το επίδομα απολύτου αναπηρίας των ασφαλισμένων με έναρξη ασφάλισης από 1.1.93 και  μετά. Η βάση υπολογισμού ανέρχεται σε 747,08 ευρώ και το ποσό του μηνιαίου επιδόματος σε 186,77 ευρώ (25% του συνόλου).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ