Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
11.5 C
Athens

Κρίσιμο Συμβούλιο Απασχόλησης: Η ΕΕ βάζει στο επίκεντρο το νέο Κατώτατο Μισθό

Την Οδηγία για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς στις χώρες – μέλη της ΕΕ, καλούνται να εγκρίνουν οι υπουργοί Εργασίας, στο Συμβούλιο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, αφού πρόκειται να «ανοίξει τον δρόμο» για πιο ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην διαδικασία, αλλά και για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει  σοβαρό πρόβλημα με το ύψος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης .

Η απόφαση, προβλέπει την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ειδικά σε χώρες όπου καλύπτουν λιγότερο από το 80% των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία, οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν μόλις το 25% του συνόλου όσων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, υπολογίζεται ότι περίπου 2,8 εκατ. εργαζόμενοι υποχρεώνονται να λαμβάνουν αποδοχές που προκύπτουν είτε ανάμεσα στην απευθείας συμφωνία που έχουν συνάψει με τον εργοδότη τους, ή μέσω του κατώτατου μισθού.

Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει επίσης την υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να θεσπίσουν ένα σύστημα για την εφαρμογή των κανόνων, που θα πρέπει να διέπουν τόσο το σκέλος των κατώτατων αμοιβών, όσο και εκείνο της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Το εν λόγω σύστημα θα περιλαμβάνει αξιόπιστη παρακολούθηση, ελέγχους και επιτόπιες επιθεωρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και να αντιμετωπίζεται η καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής αυτοαπασχόληση, οι μη καταγεγραμμένες υπερωρίες ή η αυξημένη ένταση εργασίας. Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω, αποτελούν βασικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, για την αντιμετώπιση των οποίων έχει ανακοινωθεί η σταδιακή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον οι υφιστάμενοι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί τους (δηλαδή ο χαμηλότερος μισθός που επιτρέπεται) είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την αγοραστική τους δύναμη ή τα μακροπρόθεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας και εξελίξεις.

Για την αξιολόγηση της επάρκειας, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να καθορίσουν ένα «καλάθι αγαθών και υπηρεσιών» σε πραγματικές τιμές. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν ενδεικτικές τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται ευρέως διεθνώς, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού.

Η ΓΣΕΕ έχει χαρακτηρίσει την Οδηγία, «δικαίωση των πολύχρονων αγώνων των ευρωπαϊκών και ελληνικών συνδικάτων για αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική δικαιοσύνη».

Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, η Γαλλική Προεδρία θα ενημερώσει για τις εξελίξεις αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή σχετικά με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε πλατφόρμες.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα συζητήσουν θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το έτος 2022, τους Στόχους του Πόρτο για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την αντιμετώπιση της φτώχειας και την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκεια του γεύματος εργασίας, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την προστασία των εκτοπισμένων ατόμων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ