Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
22.1 C
Athens

Κορονοϊός: Οι γονείς που δικαιούνται κατά προτεραιότητα την άδεια ειδικού σκοπού

Παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και παιδιά με σοβαρή αναπηρία. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες παιδιών, των οποίων οι γονείς θα μπορούν να λάβουν κατά προτεραιότητα άδεια ειδικού σκοπού αντί για άδεια άνευ αποδοχών. Αυτό προβλέπει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Εργασίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

  • Eργαζόμενοι γονείς παιδιών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον κορονοϊό covid-19 ή έχουν σοβαρή αναπηρία άνω του 70% με απόφαση ΚΕΠΑ και εκ του λόγου αυτού δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους.
  • Η πρόβλεψη αυτή, ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση της άδειας γίνεται έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα στον οποίο εργάζονται οι γονείς. Κατά την έκδοση της απόφασης θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών αυτών και η άδεια θα πρέπει να χορηγείται κατά προτεραιότητα.
  • Επίσης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις των μονογονέων και ιδιαιτέρως των δικαιούχων της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών, χήρων και άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος αυτού, να καταφεύγουν σε άδεια άνευ αποδοχών, η οποία ούτως ή άλλως στερεί την επιχείρηση από ανθρώπινους πόρους, με δυσμενείς για τους ίδιους τους εργαζόμενους συνθήκες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ