Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
23.4 C
Athens

Κορονοϊός-ΟΑΕΔ: Με ραντεβού οι άνεργοι στα υποκαταστήματα του Οργανισμού – Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά

Το β’ κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, φέρνει αλλαγές και στον τρόπο εξυπηρέτησης των ανέργων από το ΟΑΕΔ. Στο εξής και για τον υπόλοιπο μήνα (4-30 Νοεμβρίου), η διαδικασία θα πραγματοποιείται σε σχέση με το επιδημιολογικό επίπεδο ως εξής:

 

 • Στα ΚΠΑ2 που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου επιτήρησης, το κοινό εξυπηρετείται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού. Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει είτε να υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην διεύθυνση oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2, είτε να προσέρχονται και να εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας.

 

 • Στα ΚΠΑ2 που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου, το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για επείγοντα λόγο και μόνο για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην διεύθυνση oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2. Όσοι πολίτες προσέρχονται χωρίς ραντεβού δεν θα εξυπηρετούνται.

 

Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, οι πολίτες θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΠΑ2 θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

 

Προς Φυσικά Πρόσωπα

 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 • Έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας.
 • Αναζήτηση θέσης εργασίας σε εσωτερικό & εξωτερικό (Δίκτυο EURES).
 • Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος.

Αίτηση για Τακτική επιδότηση ανεργίας.

 • Αίτηση για Επίδομα μακροχρονίως ανέργων.
 • Αίτηση για Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.
 • Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τακτικώς επιδοτούμενων, μακροχρονίως ανέργων, αυτοτελώς απασχολούμενων)
 • Αίτηση για Ειδικό εποχικό βοήθημα.
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας.
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο.
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.
 • Αίτηση για Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας.
 • Αίτηση για Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
 • Αίτηση για Συμπληρωματική παροχή μητρότητας.
 • Αίτηση και Ένσταση για τα προγράμματα Κοινωνικών Παροχών (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος).
 • Αίτηση σε Ειδικά Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) στον Δημόσιο Τομέα και Υποβολή Ένστασης.
 • Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ).
 • Αίτηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα & Υποβολή Ένστασης.
 • Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας.
 • Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους.
 • Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας, από το έτος 2009 κ. εξ. (χορήγηση της επιδότησης μέσω ΟΠΣ).
 • Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης.
 • Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
 • Βεβαίωση αυτασφάλισης.
 • Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ.
 • Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ.ΟΕΚ.

 

Προς Εργοδότες/Επιχειρήσεις

 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).
 • Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Εργασίας.
 • Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία.
 • Αίτηση Υπαγωγής σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ).
 • Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ).
 • Υποβολή ενστάσεων με συνημμένα δικαιολογητικά, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ – ΝΕΕ).
 • Αίτηση Συμμετοχής και Ένσταση Παρόχων Κοινωνικών Προγραμμάτων -Υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων.
 • Αναζήτηση προσωπικού μέσω του Δικτύου EURES.
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ.
 • Υποβολή αιτήσεων με συνημμένα δικαιολογητικά από εργοδότες για καταβολή επιχορήγησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ – ΝΕΕ).
 • Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Μαθητείας.

 

Για όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα ή τα δικαιολογητικά των συναλλασσομένων θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσω www.gov.gr ή έχει επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Οι αποφάσεις όλων των αιτήσεων ανεξαρτήτως τρόπου υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη,  θα κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους ενδιαφερόμενους.

 

Οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής

επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης και όχι δια ζώσης.

 

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται είτε μέσω www.gov.gr με τους κωδικούς του TAXISnet, είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet, ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ