Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
27.9 C
Athens

Ηλεκτρονική Βεβαίωση Οφειλής για χρέη στο ΚΕΑΟ ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Απλοποιείται η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων για ιδιοκτήτες που έχουν και χρέη προς το ΚΕΑΟ. Εφεξής, τόσο η χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όσο και η Βεβαίωσης Οφειλής θα εκδίδονται με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Ειδικά η τελευταία, που είναι απαραίτητο συστατικό για να πραγματοποιηθεί μια μεταβίβαση, από σήμερα, που ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ, θα χορηγείται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Μπαίνει τέλος έτσι, με εγκύκλιο του Φορέα, η ταλαιπωρία σε χιλιάδες ασφαλισμένους με χρέη προς την Κοινωνική Ασφάλιση, από μη καταβολή εισφορών, οι οποίοι έπρεπε να μεταβούν δύο φορές στο υποκατάστημα της περιοχής τους, καθώς και άλλη μία στο ΚΕΑΟ, για να καταφέρουν να εκδοθεί η Βεβαίωση Οφειλής τους. Μια βεβαίωση που τότε χορηγούνταν μόνο χειρόγραφα και είναι απαραίτητη για τους συμβολαιογράφους, ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία μεταβίβασης.

Πρέπει να τονιστεί ότι στην Βεβαίωση Οφειλής, θα είναι εγγεγραμμένη και η ταυτότητα οφειλής. Έτσι, θα γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια ο συμβολαιογράφος, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης ενός ακινήτου, ποιο ποσό θα πρέπει να καταλήξει στο ΚΕΑΟ και ποιο να παραμείνει στον οφειλέτη – ασφαλισμένο.

Η παρέμβαση αυτή, κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να επιταχυνθούν οι μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και να ολοκληρώνονται  πιο γρήγορα οι εξοφλήσεις, ή οι μειώσεις οφειλών προς το ΚΕΑΟ.

Βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι οι Βεβαιώσεις Οφειλής θα εκδίδονται μόνο με τα ποσά που έχουν καταγραφεί στο ΚΕΑΟ ως ληξιπρόθεσμα χρέη. Έτσι, δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο να μεταβαίνει ο ασφαλισμένος σε ένα υποκατάστημα για να λάβει την σχετική βεβαίωση και αυτή να εκδίδεται έχοντας συμπεριλάβει τυχόν ποσά από ελέγχους που μπορεί να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και να μην έχουν ολοκληρωθεί. Άρα στην Βεβαίωση Οφειλής θα υπάρχει μόνο ότι είναι επίσημα βεβαιωμένο από το ΚΕΑΟ, κατά τον χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος από την πλευρά του ασφαλισμένου – οφειλέτη και όχι ότι θα μπορούσε να βεβαιωθεί.

Η διαδικασία αφορά τόσο την μεταβίβαση ακινήτου, όσο και την σύσταση εμπράγματος δικαιώματος εξ’ αυτής της ενέργειας (πχ υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης).

Πάντως, η εξαίρεση των μη βεβαιωμένων οφειλών με καταλογιστικές πράξεις από την εν λόγω διαδικασία, δεν ισχύει για μια σειρά από άλλες συναλλαγές. Σε αυτές συγκαταλέγονται η εξόφληση τίτλων πληρωμής, η είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, η σύναψη ή ανανέωση δανειακών συμβάσεων και πιστώσεων, καθώς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου. Επίσης, δεν ισχύει και για μεταβίβαση αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Βεβαίωση Οφειλής έχει «διάρκεια ζωής», έως το τέλος του μήνα που εκδόθηκε. Αντίστοιχα η ισχύς του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι έξι μήνες εάν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δύο μήνες, εάν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και πρέπει να καταβληθεί η μηνιαία δόση.

Στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής θα έχουν πρόσβαση τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι συμβολαιογράφοι, που έχουν πιστοποιηθεί έως τώρα στην υπηρεσία λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ