Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
29.3 C
Athens

Κατά παραγγελία εργαζόμενοι: Δουλειά και μισθός με το… σταγονόμετρο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία οριοθετείται η κατά παραγγελία απασχόληση, που θα μπορεί να εφαρμόζεται στο εξής. Ο εργοδότης, πρέπει να αναγγέλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το καθεστώς της εργασίας, αλλά συμπληρωματικά πρέπει να δηλώνει και τα εξής:

Α. Το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης.

Β. Τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία.

Γ. Τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ¼ των συμφωνημένων ωρών.

Δ. Την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες αλλά  και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπρόσθετα ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.

Ε. Την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης.

ΣΤ. Την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η «κατά παραγγελία» απασχόληση, θεσμοθετήθηκε με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο (ν.5053/23) το περασμένο φθινόπωρο, για να καλύψει έκτακτες ανάγκες σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, (πχ catering), που αναζητούν εργαζόμενους την τελευταία στιγμή. Εκτιμάται ότι μεσομακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη «μαύρη εργασία» σε αυτούς τους τομείς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ