Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
31.5 C
Athens

Κακοκαιρία και εργασία: Σε ποιους καταβάλλεται το μεροκάματο και σε ποιους όχι

Το πολικό ψύχος θα κρατήσει αρκετούς εργαζόμενους μακριά από τους χώρους δουλειάς. Ζητούμενο όμως αποτελεί η καταβολή του μισθού τους, χωρίς περικοπές. Όλοι λοιπόν οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα, εάν συντρέχει λόγος υγείας ή ασφάλειας στη μετακίνηση, να αποφύγουν να μεταβούν στο χώρο εργασίας τους και ταυτόχρονα να απαιτήσουν και να λάβουν κανονικά το μισθό τους.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν εκείνοι οι (άτυχοι) που δεν έχουν προλάβει να συμπληρώσουν 10 μέρες πραγματικής δουλειάς στον εργοδότη τους.

Δικαίωμα στο μεροκάματο έχουν ακόμα και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες έμειναν κλειστές, ελέω πολικού ψύχους.

Ο κυριότερος λόγος που μπορεί να επικαλεστεί ο εργαζόμενος ώστε να μην μεταβεί στη δουλειά του, κατά τις ημέρες της σφοδρής κακοκαιρίας είναι ενδεχόμενη διακοπή στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή ακόμα και η επικινδυνότητα του οδοστρώματος, λόγω παγετού. Έτσι, στοιχειοθετείται η δικαιολογία της μη παρουσίας στην εργασίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Βέβαια, για την περίπτωση που μία επιχείρηση παραμείνει κλειστή λόγω κακοκαιρίας, η σχετική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από τον εργοδότη και όχι σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πάντως, ο εργαζόμενος απαιτεί το μισθό του χωρίς περικοπές. Ταυτόχρονα, δεν είναι υποχρεωμένος να προσφέρει επιπλέον χρόνο εργασίας σε άλλη εργάσιμη ή μη, ημέρα, εξαιτίας του κλεισίματος της επιχείρησης (άρθρα 656, 657 & 380 του Αστικού Κώδικα).

Κακοκαιρία και προστασία εργαζομένων

Οι κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργατικής νομοθεσίας, προβλέπουν ότι:

  • Οι χώροι δουλειάς, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους.
  • Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.
  • Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος.
  • Για περιπτώσεις γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή γαλουχίας, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος λόγω ψύχους για την ασφάλεια και την υγεία τους, για κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλεί κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης.
  • Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών.
  • Επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (όπως π.χ. καρδιοπαθείς).

Τεχνικά και οικοδομικά έργα

Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λ.π. πρέπει να επανελέγχονται από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών, οι οποίες διεκόπησαν λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας

Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους.

Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας και πριν από την επανάληψη των εργασιών.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ