Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
26.6 C
Athens

Κάτω από 700 ευρώ η μία στις τρεις συντάξεις

Μία στις δύο συντάξεις γήρατος (52,16% ή 987.465) είναι κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ ακόμα χειρότερα, μία στις τρεις (33,54% ή 634.963) είναι κάτω από 700 ευρώ. Τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για το εισόδημα από συντάξεις τον Οκτώβριο, απέφεραν σε περισσότερους από 2,4 εκατ. συνταξιούχους κατά μέσο όρο 950,83 ευρώ από κύριες, επικουρικές συντάξεις και μερίσματα. Μάλιστα, όταν γίνεται αναφορά στις νέες συντάξεις που εκδίδονται, το ποσό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο, μόλις 697,26 ευρώ, όταν πρόκειται για δικαιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Τον Οκτώβριο από τις 22.590 νέες συντάξεις (κύριες και επικουρικές), περισσότερες από τις μισές, (13.375) προήλθαν από τον ΕΦΚΑ, άρα αφορούσαν εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, όσο θα προστίθενται τέτοιες νέες συντάξεις, που αποφέρουν τόσο χαμηλό μηνιαίο εισόδημα, τόσο θα υποχωρεί και ο συνολικός μέσος όρος.

Τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ακόμα ότι στις κύριες συντάξεις, ο μέσος όρος ήταν τον Οκτώβριο στα 792,80 ευρώ, ενώ στις επικουρικές στα 195,60 ευρώ και στα μερίσματα στα 110,47 ευρώ. Επίσης, φαίνεται ότι μεγάλος αριθμός συνταξιούχων είναι πάνω από 81 ετών (26,2% του συνόλου ή 648.784 άτομα). Όμως οι περισσότεροι από τους συνταξιούχους της χώρας, ο ένας στους τρεις, εντάσσονται στις ηλικίες 51 – 70 ετών (35,7% ή 883.016 άτομα). Έτσι, παρά τη θεσμοθέτηση αυστηρών γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και 67 έτη ως ανώτατο όριο), εντούτοις υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν αξιοποιήσει στο παρελθόν ευνοϊκές διατάξεις της νομοθεσίας και έχουν βγει στη σύνταξη πολύ νωρίτερα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σύστημα «Ήλιος» προκύπτει τα εξής συμπεράσματα από τις συντάξεις του Οκτωβρίου:

 • Οι συντάξεις γήρατος ανέρχονται σε 1.892.880 συνολικά. Από αυτές, οι 301.872 συντάξεις γήρατος (15,94%) είναι έως 500 ευρώ. Στις 634.963 ανέρχονται οι συντάξεις γήρατος που είναι (33,54%) έως 700 ευρώ. Στις 987.465 φτάνουν συντάξεις γήρατος (52,16%) με μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ.
 • Συνολικά, ανήλθαν σε 2.477.482 άτομα οι συνταξιούχοι της χώρας τον Οκτώβριο και για να λάβουν τις συντάξεις τους δαπανήθηκε ποσό άνω των 2,49 δισ. ευρώ.
 • Στις συντάξεις γήρατος, διαπιστώνεται ότι είναι αισθητά περισσότεροι οι άνδρες (1.006.864 άτομα), σε σχέση με τις γυναίκες (886.016 άτομα).
 • Στις συντάξεις θανάτου όμως, διαπιστώνεται ότι είναι αισθητές περισσότερες οι γυναίκες (352.542 άτομα), σε σχέση με τους άνδρες (32.308 άτομα), που λαμβάνουν την εν λόγω παροχή.
 • Το 26,2% του συνόλου των συνταξιούχων (648.784 άτομα), είναι άνω των 81 ετών.
 • Το 35,2% του συνόλου των συνταξιούχων (871.897 άτομα), είναι ηλικίας 71 – 80 ετών.
 • Το 35,7% του συνόλου των συνταξιούχων (883.016 άτομα), είναι ηλικίας 51 – 70 ετών, δηλαδή βρίσκονται στην πλειονότητά τους κάτω από τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
 • Οι περισσότεροι συνταξιούχοι (20% ή 457.471 άτομα) είναι ηλικίας 71 – 75 ετών.
 • Μέσο εισόδημα από τις συντάξεις Οκτωβρίου (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου), 950,83 ευρώ.
 • Στις κύριες συντάξεις, το μέσο ποσό ήταν τον Οκτώβριο 792,80 ευρώ. Στις επικουρικές συντάξεις είναι 195,60 ευρώ. Στα μερίσματα είναι 110,47 ευρώ.
 • Συνολικά, τον Οκτώβριο πληρώθηκαν 4.553.448 συντάξεις, από τις οποίες 2.809.633 ήταν κύριες, 1.316.909 ήταν επικουρικές, ενώ δόθηκαν και 426.906 μερίσματα.
 • Τον Οκτώβριο πληρώθηκαν 22.590 νέες συντάξεις. Η δαπάνη ανήλθε στα 11.957.624 ευρώ, ενώ δόθηκαν και αναδρομικά 81.417.895 ευρώ.
 • Οι 1.106 νέες συντάξεις του Δημοσίου ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 1.023,11 ευρώ ενώ αισθητά χαμηλότερες είναι οι 13.375 νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ, που κατά μέσο όρο περιορίστηκαν στα 697,26 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ