Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
24.1 C
Athens

Η επιτάχυνση απονομής συντάξεων «τρώει» το δικαίωμα της ακρόασης από τους ασφαλισμένους

Η διαδικασία της ακρόασης που είχαν οι ασφαλισμένοι έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αίτησή τους για απονομή σύνταξης, εάν επίκειται η έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης, καταργείται.

Αιτία είναι η επιτάχυνση της απονομής σύνταξης, που οδηγεί στην μη εφαρμογή εφεξής, του συγκεκριμένου μέτρου. Σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ορίζεται η εφαρμογή διάταξης του πρόσφατου νόμου (ν.4935/22 αρ. 27), που θεσμοθετεί την κατάργηση αυτής της διαδικασίας.

Μάλιστα, ορίζεται ότι θα εφαρμόζεται στις αιτήσεις για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται από 1-3-2020 και μετά. Αφορά επίσης ακόμα και αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία, και ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, δηλαδή κατά την 26η Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της ακρόασης αποτελούσε προνόμιο για τον ασφαλισμένο να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του στο αρμόδιο όργανο, πριν προβεί σε απορριπτική διοικητική πράξη. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος έπρεπε να ασκηθεί εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση στον ασφαλισμένο της σχετικής πρόσκλησης. Μάλιστα διοικητική πράξη με την οποία απορρίπτεται η αίτηση απονομής σύνταξης, χωρίς προηγούμενη ακρόαση του αιτούντος, εθεωρείτο ότι ήταν παράνομη.

Τώρα, η διαδικασία αυτή παύει να εφαρμόζεται καθώς κρίθηκε ότι προκαλούσε καθυστέρηση στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται για την απονομή των συντάξεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ