Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
35.2 C
Athens

ΕΦΚΑ: Οι νέες εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ

Στα 7.373,53 ευρώ το μήνα διαμορφώνεται για το 2024 το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών, αυξημένο κατά 226,59 ευρώ, σε σχέση με το 2023, λόγω της αντίστοιχης αύξηση κατά 3,46% των εισφορών των μη μισθωτών.

Η συγκεκριμένη αύξηση, που προέκυψε από το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου πληθωρισμού (Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή) για το 2023, επιδρά ανάλογα και στα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς τόσο για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ,  όσο και για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας) του Φορέα.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, που εκδόθηκε από τη διεύθυνση εισφορών προκύπτει ότι για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και όλοι οι έμμισθοι δικηγόροι, σε ιδιωτικό τομέα και ΝΠΙΔ, θα πρέπει να επιλέξουν για τις μηνιαίες εισφορές τους ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες, με τα νέα ποσά να κυμαίνονται από 44,24 έως 63,53 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθωτούς μηχανικούς, ανεξάρτητα αν απασχολούνται σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ).

Πίνακας 1) Επικουρική Ασφάλιση

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 01.01.2024
1η κατηγορία 44,24*
2η κατηγορία 53,32
3η κατηγορία 63,53

*Ποσά σε ευρώ

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Αντίστοιχα, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας) του ΕΦΚΑ, για τις ίδιες κατηγορίες ασφαλισμένων, ισχύουν επίσης τρεις διαφορετικές κατηγορίες, με ποσά εισφορών που κυμαίνεται από 29,49 έως 41,97 ευρώ το μήνα.

Πίνακας 2) Εφάπαξ

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 01.01.2024
1η κατηγορία 29,49*
2η κατηγορία 35,17
3η κατηγορία 41,97

*Ποσά σε ευρώ

Επισημαίνεται ότι, ειδικά  για την εφάπαξ παροχή τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, μόνο για τους έμμισθους δικηγόρους, κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών τα ποσά αυτά επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι αλλάζουν και τα πλασματικά ποσά, που λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και να συνάδουν με την επιλογή που έχουν κάνει οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, ειδικά αν πρόκειται για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.

Το ίδιο ισχύει και για τα πλασματικά ποσά που αξιοποιούνται για όσους ασφαλισμένους έχουν υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), λόγω φύσης επαγγέλματος.

Αντίστοιχη αναπροσαρμογή γίνεται και για τα πλασματικά ποσά που αξιοποιούνται και από το ΤΕΚΑ για τυχόν δικηγόρους και μηχανικούς που ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο νεοσύστατο ταμείο επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ