Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
23.5 C
Athens

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά το Ιστορικό Ασφάλισης – Μελλοντική διευκόλυνση στο δρόμο προς τη σύνταξη

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα μπορούν εφεξής οι ασφαλισμένοι να αντλήσουν στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, τόσο για το ιστορικό ασφάλισής τους, όσο και για τυχόν βεβαίωση προϋπηρεσίας, για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για το επόμενο «βήμα» που πραγματοποιεί ο Φορέας, στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των υποκαταστημάτων, αλλά  και της καλύτερης υποστήριξης των ασφαλισμένων, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που προσφέρονται στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο (www.efka.gov.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν  κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, με τις νέες υπηρεσίες παρέχονται:

– Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης, με σκοπό την παροχή στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας πληροφοριακού τύπου.

Με την ηλεκτρονική υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ενημερωθεί άμεσα, σχετικά με την ασφαλιστική του εικόνα και τη διαχρονική πορεία ασφάλισής του, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά ζητήματα πριν από τη συνταξιοδότηση. Η ψηφιοποιημένη πληροφορία που θα δέχεται ο ασφαλισμένος περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου, τα στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας, ασφάλισης και εισφορών καθώς και στοιχεία εργοδοτών.

Επισημαίνεται ότι το Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί Βεβαίωση ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος εντοπίσει τυχόν λάθη, παραλείψεις στην ασφαλιστική του ιστορία και δεν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια δεδομένου ότι η ασφαλιστική ιστορία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης μέσω της ψηφιοποίησης του χαρτώου αρχείου. Ο σταδιακός εμπλουτισμός της ασφαλιστικής ιστορίας θα διενεργείται με μηνιαίες ροές οι οποίες θα επικαιροποιούν διαρκώς την ασφαλιστική ιστορία.

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) και προσεχώς στους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το ασφαλιστικό βιογραφικό τους.

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας μη μισθωτών για χρήση στο ΑΣΕΠ

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους να λάβουν Βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ για την απόδειξη του χρόνου της επαγγελματικής τους εμπειρίας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Στη Βεβαίωση απεικονίζονται διακριτά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ανά τέως Φορέα μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΟΓΑ) μέχρι 31/12/2016 και από 1/1/2017 και μετά απεικονίζεται χρόνος e-ΕΦΚΑ.

Επίσης απεικονίζονται και χρονικά διαστήματα παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους Μη Μισθωτούς που έχουν χρόνο ασφάλισης στον τέως ΟΑΕΕ για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, διενεργείται έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής απορρίπτεται το αίτημα του ασφαλισμένου και εμφανίζεται μήνυμα στο χρήστη να μεταβεί στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ για τακτοποίηση των ασφαλιστικών του οφειλών.

Επισημαίνεται ότι η Βεβαίωση ασφάλισης εκδίδεται μέσω διαδικτύου αποκλειστικά για χρήση στις Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Κατ’ εξαίρεση, η Βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται ή δεν απεικονίζεται ορθά στην ηλεκτρονική Βεβαίωση, λόγω της επικαιροποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας.

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και επιπρόσθετα, σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που έχουν και χρόνο μισθωτής απασχόλησης στο τέως ΕΤΑΑ, δηλαδή έχουν εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενοι.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ