Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
23.1 C
Athens

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Υποβολή αίτησης εντός 4 μηνών αλλιώς… πρόστιμο!

Προθεσμία 4 μηνών έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που εργάζονται, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ η οποία ενεργοποιήθηκε χθες. Η διαδικασία είναι απλή και άκρως αναγκαία προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο σύστημα, όπως ψηφίστηκε με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο. Ήδη, περισσότεροι από 36.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν από τις αρχές του 2024 τη σύνταξή τους στο ακέραιο, και όχι μειωμένη κατά 30%, όπως ίσχυε έως το τέλος του 2023, με το υπουργείο Εργασίας να εκτιμά πως σε ετήσια βάση, το όφελος του νέου πλαισίου στην απασχόληση συνταξιούχων, μπορεί να φθάσει και τα 3.500 ευρώ. Με την υποβολή της αίτησης, το σύστημα του ΕΦΚΑ θα διασταυρώσει τα στοιχεία προκειμένου να γίνει αυτόματα η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς  10% επί του μισθού κάθε εργαζόμενου συνταξιούχου, παράλληλα βέβαια με τις  ασφαλιστικές εισφορές όπως προβλέπονται.

Ως μια ουσιώδη βελτίωση στο εισόδημα των εργαζόμενων συνταξιούχων χαρακτήρισε την αλλαγή του πλαισίου η  υπουργός Εργασίας  Δόμνα Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι πλέον θα  εισπράττουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο, ενώ η παρακράτηση 10% επί του μισθού τους θα επιφέρει σταδιακά και αύξηση της σύνταξής τους. Για να συμπληρώσει πως «αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο που μπορεί να φθάσει έως 3.500 ευρώ ετησίως». Ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου επεσήμανε δε, πως με το μέτρο αυτό, δίνονται  κίνητρα σε όσους συνταξιούχους μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας αυξάνοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά τους αλλά και, μελλοντικά, τη σύνταξή τους. Να σημειωθεί ότι, ενώ έως το τέλος του 2023, 36.000 συνταξιούχοι είχαν δηλώσει πως εργάζονται, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν το 70% της σύνταξής τους, στο υπουργείο εκτιμούν ότι οι πραγματικά εργαζόμενοι ενδέχεται να αγγίζουν και τους 100.000.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος

Σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη χθες, ο απασχολούμενος συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php). Η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή με τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Στην πλατφόρμα πρέπει να δηλωθεί τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Να σημειωθεί ότι από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Επίσης από τον πόρο εξαιρούνται και οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Αναλυτικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να εισέλθουν:

(α) συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν απασχολούνται.

(β) συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που ξεκίνησαν να εργάζονται από 01.01.2024, ακόμη κι εάν ήδη έχουν διακόψει την απασχόλησή τους.

(γ) όσοι έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους.

(δ) όσοι θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλάβουν εργασία στη συνέχεια.

Προσοχή. Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας, ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω θανάτου.

Όσα πρόσωπα έχουν δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής τους στο φορέα με άλλο τρόπο (π.χ. υποβολή χειρόγραφης αίτησης στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ) οφείλουν να επαναλάβουν τη σχετική δήλωση ψηφιακά στην πλατφόρμα.

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους). Ειδικά για όσους ανέλαβαν  απασχόληση πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ, έχουν κατ’ εξαίρεση προθεσμία 4 μηνών.

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώνονται: η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ως συνταξιούχος, ο τύπος της σύνταξης ή η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση και η κατηγορία απασχόλησης.

Παράλειψη της δήλωσης για την έναρξη της απασχόλησης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η παράλειψη της δήλωσης διαπιστώνεται είτε με διασταύρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και του Μητρώου μη-μισθωτών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε από επιτόπιους ελέγχους.

Στη συνέχεια, ο ΕΦΚΑ και το σύστημα Εργάνη θα διασταυρώνουν τα στοιχεία, προκειμένου να παρακρατείται ο ειδικός πόρος.

α) Μισθωτοί θα καταβάλλουν πόρο υπέρ  ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης.

β)Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες θα καταβάλλουν πόρο ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, θα καταβάλλουν πόρο ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης.

δ) Οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι θα καταβάλλουν πόρο 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης.

ε) Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών θα καταβάλλουν  10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ