Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
18.6 C
Athens

Επιστροφές εισφορών σε δικηγόρους, μηχανικούς και γιατρούς – Ποιοι είναι οι πρώτοι δικαιούχοι

Στους 6.810 ανέρχονται οι αυτοαπασχολούμενοι (δικηγόροι, μηχανικοί και υγειονομικοί), που εντός της ημέρας θα λάβουν επιστροφές ποσών, από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβάλλει τη διετία 2019 – 2020.

Συνολικά, ο Φορέας θα εκταμιεύσει ένα ποσό 20,33 εκατ. ευρώ, ενώ στο υψηλότερο επίπεδο, θα υπάρξουν δικαιούχοι οι οποίοι θα λάβουν έως 13.738 ευρώ έκαστος.  Πρόκειται για την πρώτη τέτοια καταβολή που πραγματοποιεί ο ΕΦΚΑ και αφορά δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ, μισθωτούς μηχανικούς, καθώς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ). Όσοι εντάχθηκαν σε αυτή τη φάση πληρωμής, πληρούσαν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 02/05/2023.
  • Δεν έχουν από οποιανδήποτε αιτία οφειλή προς τον ΕΦΚΑ βεβαιωμένη στο ΚΕΑΟ.
  • Απασχολήθηκαν την ανωτέρω χρονική περίοδο σε έναν εργοδότη.

Η διαδικασία της εξόφλησης – επιστροφής των ποσών από ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν κατά το παρελθόν, θα έχει και συνέχεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών κατηγοριών δικαιούχων, καθώς και όσων υποβλήθηκαν από 03/05/2023 και μετέπειτα, προκειμένου να αποδοθούν τα αντίστοιχα ποσά με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.

Συνολικά υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 23.000 οι έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και γιατροί, στους οποίους οφείλονται ποσά εξ αυτής της αφορμής. Η σχετική πλατφόρμα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμη από τις αρχές του Απριλίου, αποκλειστικά στους ενδιαφερόμενους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) με την χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση του ΑΜΚΑ.

Βέβαια, η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών επικούρησης και πρόνοιας που εισπράχθηκαν την περίοδο 2019 – 2020, έχει καθυστερήσει μία τριετία. Γι’ αυτό άλλωστε λίγο πριν ενεργοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, η Ένωση Έμμισθων Δικηγόρων είχε αποστείλει προς τον ΕΦΚΑ εξώδικη δήλωση με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα, τον Συνήγορο του Πολίτη και τον υπουργό Εργασίας, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η απονομή των ποσών που οφείλονται.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά για τις ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας από το 2018 έως το 2020, τροποποιήθηκαν σε σχέση με παλαιότερα, αφού συντελέστηκαν διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (αρχικά στα 586 ευρώ και στη συνέχεια στα 650 ευρώ μικτά). Από το 2020 και μετά, η διαδικασία άλλαξε εκ νέου, καθώς με το «νόμο Βρούτση» (ν.4670/20) θεσπίστηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες και δόθηκε το δικαίωμα της επιλογής για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά. Η συμμετοχή του εντολέα είναι στο 50% των εισφορών.

Ο ΕΦΚΑ, που όφειλε να ελέγχει τα ποσά εισφορών που καταβάλλονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους, δεν τροποποίησε αναλόγως το μηχανογραφικό του σύστημα. Έτσι, παρά την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι συνέχιζαν να καταβάλλουν επί μήνες υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, από τις νόμιμες.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε, εκδόθηκαν εγκύκλιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, κλήθηκαν οι εργοδότες να υποβάλλουν τροποποιητικές ΑΠΔ.

Τώρα, ο Φορέας εισέρχεται στην κύρια φάση αντιμετώπισης του προβλήματος, έχοντας λάβει και τις σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους καταβάλλοντας τα ποσά που τους οφείλονται στην πρώτη ομάδα, εξ αυτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς να  απαιτείται από τους ασφαλισμένους να υποβάλλουν συνοδευτικά δικαιολογητικά ή να μεταβούν στις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Πραγματοποιούνται διασταυρώσεις επί των αιτήσεων και προκύπτουν τα τελικά ποσά που πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους.  Για όσες περιπτώσεις υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, θα γίνεται συμψηφισμός και μόνον εάν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό θα επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ