Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
17.8 C
Athens

Επίδομα μητρότητας: Υποβολή αιτήσεων και χορήγηση με ηλεκτρονικό τρόπο

Ηλεκτρονικά θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αλλά και χορήγησης του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας). Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία και ποιες περιπτώσεις ασφαλισμένων γυναικών, εντάσσονται σε αυτή την καινούργια προοπτική.  Η καινούργια ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά και τους εργοδότες. Προϋπόθεση όμως είναι να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης της Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού.

Σε αυτή τη φάση, εντάσσονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία οι εργαζόμενες υπαγόμενες στην ασφάλιση:
• Του πρώην Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και του τ. Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ) που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
• Του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.
• Του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α.
• Του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α – Τομέας Υγείας Μηχανικών & Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΕΤΑΑ -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ -Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Α.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Ε.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Π.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΤΑΑ-Τ.Υ.Δ.Θ.), Τομέας Υγείας Συμβολαιογραφών (ΕΤΑΑ – Τ. Υ. Σ.)
• Του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Το επίδομα θα καταβάλλεται εφεξής ηλεκτρονικά. Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος θα πρέπει να βεβαιώνει ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και η καθυστέρηση είναι πάνω από 10 μέρες, τότε απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥ.Ε. ή ΒΥ.Ε.).

Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.
Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία.

β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-Ε.Φ.Κ.Α. γαλουχεί.

γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και υπεύθυνη δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και από έναν ιατρό παθολόγο ή μαιευτήρα γυναικολόγο.»

Άρθρο 2

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:

Ο θεράπων μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός της ασφαλισμένης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού.

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από την ασφαλισμένη υποβάλλεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (https://www.efka.gov.gr). Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διενεργούν έλεγχο για το εάν οι ασφαλισμένες διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.Οι εργαζόμενες μισθωτές ασφαλισμένες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, σύμφωνα με την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για το επίδομα μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου. Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) δύναται να προκαταβληθεί.

Οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.

Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη εργασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός προθεσμίας 15 ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα (https://www.efka.gov.gr) για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδικότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας αποχής της από την εργασία.

Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως 8 μήνες από την ημερομηνία του τοκετού. Σε περίπτωση υιοθεσίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας καταβάλλεται στη φέρουσα:

α) επίδομα κυοφορίας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων για το επίδομα αυτό

β) επίδομα λοχείας, μετά την υποβολή βεβαίωσης του μαιευτηρίου ή της κλινικής που έλαβε χώρα ο τοκετός και της δικαστικής άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητρότητα.

Άρθρο 3 Επεξεργασία αιτήσεων
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e- Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματός του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Ενδεικτικά η εγκύκλιος αναφέρει τη συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, την ιδιότητα (μισθωτή, αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερη επαγγελματίας), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, τον Α.Φ.Μ., τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, και την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

Όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος μητρότητας μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία του e- Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει την ασφαλισμένη να προσέλθει αυτοπροσώπως σε αυτήν και να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.

Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής της. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρη και επαρκή αιτιολογία της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτήν.

Άρθρο 5: Χρόνος και τρόπος καταβολής του επιδόματος

Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) 2 φορές κάθε μήνα, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 6: Χρόνος αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσώνΣε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος, λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το ποσό αναζητείται μέχρι και 20 έτη από την ημερομηνία πληρωμής του.

Άρθρο 7: Τρόπος κοινοποίησης της απόφασης χορήγησης του επιδόματος

Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει η δικαιούχος στην αίτησή της ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αυτή έχει καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση 10 πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της. Μετά την έκδοση της απόφασης μητρότητας (λοχείας καθώς και τυχόν παράτασης κυοφορίας) η μισθωτή ασφαλισμένη θα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης ΟΑΕΔ μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Άρθρο 8: Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)Κατά της απορριπτικής απόφασης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή της ανακλητικής απόφασης της έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την παρέλευση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, κοινοποίησης.
Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας επίσης εντός 30 ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης.

Άρθρο 9 Δειγματοληπτικός έλεγχος

Προβλέπεται η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου από τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e – ΕΦΚΑ.

Στην επόμενη φάση υλοποίησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας χορήγησης του αιτήματος επιδόματος μητρότητας θα ενταχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων γυναικών:

α) Οι ασφαλισμένες υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, οι έμμισθες δικηγόροι και οι ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

β) Οι ασφαλισμένες υπαγόμενες στις ειδικές κατηγορίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οι αποκλειστικές νοσοκόμες, οι αμειβόμενες με εργόσημο, οι απασχολούμενες σε οικοδομοτεχνικά έργα, οι ξεναγοί, οι ρυτινοσυλλέκτριες κλπ), οι φέρουσες και οι τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι άνεργες (επιδοτούμενες) από τον ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος μητρότητας καθώς και οι γυναίκες που υιοθετούν τέκνο.

Τυχόν χειρόγραφες βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού που έχουν εκδοθεί από το γυναικολόγο ιατρό μέχρι και 30/11/2021 και έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα γίνονται αποδεκτές για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και θα διεκπεραιώνονται με τη συνήθη διαδικασία για το λόγο ότι δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική τους επεξεργασία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ