Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
24.8 C
Athens

Ελάχιστοι οφειλέτες πετυχαίνουν διαγραφή φόρων και προστίμων – Πότε χρειάζεται ενδικοφανής προσφυγή

Μόλις τρεις στους δέκα τώρα πετυχαίνουν διαγραφή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων… Τούτο προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), στην οποία προσφεύγουν οι φορολογούμενοι. Άλλωστε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δίνει  στη δημοσιότητα το σύνολο των προσφυγών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περσινή χρονιά και ποιες από αυτές απορρίφθηκαν.

Αυτές είναι οι διαδικασίες για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά φορολογικών υποθέσεων.

  • Υποχρεωτική η εξέτασή τους από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πριν φτάσουν στα δικαστήρια.

«Δώρον – άδωρον» είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για τη μεγάλη μάζα των φορολογουμένων, καθώς χιλιάδες είναι αυτοί που προσφεύγουν με την προσδοκία ότι θα μηδενίσουν τον λογαριασμό με τις φορολογικές παραβάσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος τους, ύστερα και της αποφάσεως του ΣτΕ 616-617-618 ελάχιστοι όμως δικαιώνονται…

Το 2022 το ποσοστό των υπόχρεων που δικαιώθηκε από την επιτροπή ήταν πολύ χαμηλό καθώς μόλις τρεις στους δέκα κατάφεραν να πετύχουν διαγραφή έξτρα φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, με το 65% να «κόβεται» και να ψάχνει να βρει λύση.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οποία επί συνόλου 7.862 προσφυγών που υποβλήθηκαν το περασμένο έτος:

  • Εκδικάστηκαν 7.363 υποθέσεις
  • Απορρίφθηκαν 4.778 ή ποσοστό 64,9%
  • Απορρίφθηκαν σιωπηρώς 594, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέταση των προσφυγών (σκόπιμη καθυστέρηση της αρχής).
  • Δικαιώθηκαν 1.970 ή ποσοστό 26,8%
  • Στο αρχείο μπήκαν 21 λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Συνολικά, από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 81.682 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 77.892 υποθέσεις. Σε 18.607 υποθέσεις η ΔΕΔ διαπίστωσε λάθη στις αποφάσεις του φόρου ελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογουμένους.

Οι περισσότεροι από τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που «κόπηκαν» από τη ΔΕΔ προσέφυγαν και στα διοικητικά δικαστήρια.

Συγκεκριμένα 4.132 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές υποθέσεις είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πριν φτάσουν στα δικαστήρια.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Κάθε φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

Η Δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αλλά η υποχρέωση υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής αποκλειστικά μέσω διαδικτύου δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής.

Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

  • Τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου
  • Την προσβαλλόμενη πράξη,
  • Τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του
  • Τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Εν τω μεταξύ, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ από τις χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές των φορολογουμένων, το υπουργείο Οικονομικών με διάταξη που πέρασε στο πολυνομοσχέδιο προχωρεί στη μονιμοποίηση της “Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών”.

Γ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ