Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
15.1 C
Athens

Εθνική Στρατηγική για Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης: Πάνω από 7 στους 10 πολίτες να εργάζονται το 2030

Χρονικό όριο το 2030 έχει θέσει η Πολιτεία μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που εργάζονται. Στο σχέδιο που τέθηκε από το υπουργείο Εργασίας σε δημόσια διαβούλευση τονίζεται ότι βασικός στόχος είναι τουλάχιστον το 71,1% του πληθυσμού ηλικίας 20 – 64 ετών, το 2030, να εργάζεται. Εάν επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια, τότε θα πρόκειται για αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το καταγεγραμμένο 61,1% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό γι’ αυτή την πλέον «παραγωγική» ηλικιακή κατηγορία, το 2020.

Οι ΕΠΑ θεωρούνται ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη. Ουσιαστικά το νέο σχέδιο αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου Στρατηγικού Πλαισίου που υπήρχε από το 2018 και ανασχεδιασμός του. Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία, μετά και την επίδραση της πανδημίας, επαναπροσδιορίστηκαν οι παρεμβάσεις που θα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση της απασχόλησης.

Οι υπόλοιποι στόχοι για το 2030 είναι οι εξής:

  • Τουλάχιστον το 35% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης κάθε χρόνο το 2030 (σε σχέση με το 16% που ήταν το 2016).
  • Τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να μειωθούν έως το 2030 κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 29% το 2019, σε 21,7% το 2030).

Για την υλοποίηση αυτών των 2+1 στόχων,  καθορίστηκαν τέσσερις στρατηγικοί άξονες. Αυτοί είναι:

  • Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας.
  • Ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.
  • Ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του.
  • Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η λογική των ΕΠΑ βασίζεται στην αρχή της αντιστοίχησης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, αποσκοπώντας στην προσαρμογή του εργατικού δυναμικού, των γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων του στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ΕΠΑ περιλαμβάνουν τα προγράμματα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διατήρηση των υφιστάμενων, για δημιουργία προσωρινών θέσεων εργασίας (για παράδειγμα, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας). Επίσης, περιλαμβάνουν προγράμματα για αναβάθμιση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση, κατάρτιση και επανακατάρτισή του και για την ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης.

Οι ΕΠΑ απευθύνονται στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών μιας χώρας. Ειδικότερη στόχευση όμως υπάρχει για τις ομάδες του εργατικού δυναμικού που παρουσιάζουν μη-ικανοποιητικό επίπεδο συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ενώ διαπιστώνονται εμπόδια και περιορισμοί πρόσβασής τους σε αυτήν. Σε αυτές τις ομάδες συγκαταλέγονται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι σε φθίνοντες κλάδους, τα άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.) και οι μετανάστες/πρόσφυγες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ