Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
35.2 C
Athens

Δώρο Χριστουγέννων: Οριστικά πετσοκομμένο και σε τρεις δόσεις για όσους τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης – Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

Οριστικά μειωμένο θα είναι φέτος το δώρο Χριστουγέννων για όσους τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης. Μια μείωση που ποικίλει ανάλογα με το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος  υποχρεώθηκε να λαμβάνει το ποσό των 534 ευρώ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού. Η παραδοχή αυτή εμπεριέχεται σε ΚΥΑ που εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Στην ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ότι το επίδομα θα καταβληθεί όχι σε μία, ούτε καν σε δύο, αλλά σε τρεις δόσεις! Ακριβέστερα, στις 21 Δεκεμβρίου θα δοθούν οι δύο δόσεις, από τους επιχειρηματίες και το Κράτος ενώ έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 θα δοθεί από την Πολιτεία το σκέλος του δώρου που αφορά μόνο τον μήνα Δεκέμβριο. Για την χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου, υποχρέωση να καταβάλλουν το συγκεκριμένο επίδομα έχουν τόσο οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, όσο και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες, έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς, ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσό που θα δοθεί όμως υπολογίζεται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος και όχι επί του ονομαστικού μισθού του εργαζόμενου.

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

α. Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30η.11.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020.

β. Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που εντάχθηκαν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).

Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

* Για το έως την 30η.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020

* Για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

Η διαδικασία για την καταβολή του ποσού που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Το ίδιο μοντέλο θα ακολουθηθεί τόσο για τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, όσο και για τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του κάθε εργαζόμενου.

Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές

Στην ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που έχουν υπαχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Ειδικά για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, οι εισφορές καλύπτοναι στο σύνολό τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ