Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
18 C
Athens

Δικηγόροι και λογιστές στην απονομή των συντάξεων – Όλη η διαδικασία

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, οι 179 δικηγόροι και λογιστές που κατάφεραν να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση από τον ΕΦΚΑ, μπαίνουν και επίσημα στην απονομή των συντάξεων. Μια διαδικασία που θα πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Φορέα και θα έχει ανάλογο κόστος, υπό μορφή αποζημίωσης προς τον πιστοποιημένο επαγγελματία, που θα την αναλαμβάνει ο ΕΦΚΑ. Το ποσό αυτής, θα προσδιορίζεται από το είδος της εργασίας που θα παρέχεται.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούν οι ασφαλισμένοι είναι τα εξής:

  • Ο ασφαλισμένος που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, θα διαπιστώσει από την ερχόμενη Δευτέρα ότι θα εμφανιστούν στο mail του εκείνοι οι πιστοποιημένοι που είναι διαθέσιμοι. Προϋπόθεση είναι να έχουν αναλάβει λιγότερες από πέντε υποθέσεις.
  • Ο ασφαλισμένος επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο ή λογιστή που επιθυμεί και ορίζει ημερομηνία και ώρα για να πραγματοποιήσει ραντεβού μαζί του.
  • Ο ΕΦΚΑ αποστέλλει e-mail στον ασφαλισμένο με το οποίο του επιβεβαιώνει ότι η υπόθεσή του έχει ανατεθεί στον πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του και ότι ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι, μπορούν, ήδη από την περασμένη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, να εγγράφονται στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Πρέπει όμως να υποβάλλουν οι ίδιοι σχετικό αίτημα (https://apps.efka.gov.gr/bAccess/).

Στην ίδια πλατφόρμα θα μπορούν από σήμερα να συνδεθούν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες για να ορίσουν το χρόνο που έχουν διαθέσιμο για να πραγματοποιηθούν τα όποια ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους-ασφαλισμένους.

Η διαδικασία απονομής σύνταξης από πιστοποιημένο επαγγελματία θα έχει και την ανάλογη δαπάνη, που αναλαμβάνει ο ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, η  αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας για τις ανά κατηγορία πράξεις καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΙΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης α) 40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης,

β) 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς

Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου επαγγελματία/ υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών 30 ευρώ
Έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου 30 ευρώ
Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής) 60 ευρώ ανά σχέδιο

Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση ανά σχέδιο προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο πλέον του ενός

Έκδοση Προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ